Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande.

Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande

Sök
Moonshots and the New Industrial Policy: Questioning the Mission Economy

Titel:

Moonshots and the New Industrial Policy: Questioning the Mission Economy (open access)

Författare:

Magnus Henrekson, Christian Sandström, Mikael Stenkula (redaktörer)

Förlag:

Springer

Utgivningsår:

2024

ISBN:

978-3-031-49195-5 (inbunden), 978-3-031-49196-2 (e-bok)

Moonshots and the New Industrial Policy: Questioning the Mission Economy (open access)

Horisont Europa är ett EU-program för forskning och innovation som ska ta itu med klimatförändringar, bidra till FN:s mål för hållbar utveckling och stärka EU:s konkurrenskraft och tillväxt. Programmet pågår mellan 2021-2027 med en budget på 95,5 miljarder Euro och är ett exempel på en missionsorienterad innovationspolitik (MOIP). Syftet med den här typen av innovationspolitik är att olika delar av samhället tillsammans ska lösa stora sociala samhällsutmaningar, till exempel klimatkris, hunger och ojämlikhet. Den mest kända förespråkaren för MOIPs är den italienska forskaren Mariana Mazzucato. Hon menar att vi inte kan förlita oss på att den traditionella kapitalismen ska komma med lösningarna på stora samhällsutmaningar. I stället behöver näringsliv och offentlig sektor dela på riskerna och vinsterna.

Men det finns högljudd kritik mot denna typ av statliga innovationsprogram. Ett exempel är forskningsantologin Questioning the Entrepreneurial State: Status-quo, Pitfalls, and the Need for Credible Innovation Policy där en mängd kritiska forskare problematiserar entreprenörsstaten. Nu har uppföljaren Moonshots and the New Industrial Policy: Questioning the Mission Economy (gratis läsning via open access) kommit ut. Att redaktörerna tycker att det behövs ytterligare en bok som förhåller sig kritisk beror på att de anser att MOIP-programmen genomförs utan analyser av risker och problem, och att tidigare misslyckanden ignoreras. Dessutom menar de att Mazzucato och andra förespråkare för politiken inte velat debattera ämnet tillräckligt mycket, vilket de ser som ett tecken på att vi behöver fördjupa oss i ämnet.

Boken presenterar teoretiska perspektiv på MOIPs och lägger fram empiriska bevis för att en missionsorienterad innovationspolitik inte har genomgått en ordentlig granskning. Vi får även läsa om undersökningar som visar att Mazzucato har fel i sina uttalanden om statens roll för innovation och utveckling. Och till sist presenteras alternativa vägar för att komma till rätta med stora samhällsutmaningar – utan att snedvrida konkurrensen, som redaktörerna menar att MOIPs gör. Boken riktar sig främst till politiker och beslutsfattare och är gratis för nedladdning.

Läs också:
Boktips – Mission Economy – A Moonshot Guide to Changing Capitalism, Mariana Mazzucato
Boktips/intervju – Questioning the Entrepreneurial State: Status-quo, Pitfalls, and the Need for Credible Innovation Policy, Karl Wennberg, Christan Sandström

Esbri-intervju (2015) med Mariana Mazzucato

Samarbeta med Esbri

För en hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Forskningsnyheter om innovation, entreprenörskap och småföretagande varannan vecka.

Mest läst

Sök

Arkiv