5 miljoner satsas på forskarnätverk

Magnus
 Aronsson
DELA
Åsa Lindholm Dahlstrand. Foto: Siri Lindholm Dahlstrand och Unsplash (genrebild).

I slutet av januari gick startskottet för Nordic Research School in Innovation and Entrepreneurship (Norsi). Nu satsar Familjen Kamprads stiftelse 5 miljoner kronor på att stötta den svenska noden.

– Det viktigaste med detta är att vi kan börja bygga en miljö som ger möjlighet för alla forskningsmiljöer inom innovation och entreprenörskap att samlas, säger Åsa Lindholm Dahlstrand, professor på Circle vid Lunds universitet. Hon har varit engagerad i Norsi sedan starten i Norge 2012.

I början på 2010-talet identifierade Norges forskningsråd att de norska forskningsmiljöerna var alltför fragmenterade. De beslutade därför att satsa på ett antal forskarskolor varav Norsi, som då hette Norwegian Research School in Innovation and Entrepreneurship, var en. Från 2021 har Norsi blivit ett nordiskt samarbete och ”Norwegian” har blivit ”Nordic”.

Norsi började 2012 med att ge doktorander möjlighet att gå relevanta forskarkurser, något som enskilda lärosäten hade svårt att erbjuda. Sedan har det utvecklats andra aktiviteter för att stödja doktorander under arbetet med att skriva avhandlingen. Det handlar om skrivarstugor, handledar- och publiceringsseminarier.

– Ett fantastiskt stödjande nätverk har skapats genom att doktoranderna tidigt får möjlighet att lära känna doktorandkollegor från andra lärosäten. Dessutom lär de känna många seniora forskare.

Det senare är en viktig del i den årliga Norsi-konferensen där doktorander, oavsett hur långt de kommit i processen, får möjlighet att presentera sin forskning och få feedback från seniora forskare.

Enligt Åsa Lindholm Dahlstrand har den årliga konferensen inneburit att en mötesplats för de seniora forskarna skapats. Något man hoppas kunna utveckla mer genom att det nu startas en nod i Sverige tack vare stödet från Familjen Kamprads stiftelse.

– Jag hoppas att vi genom att fler svenska lärosäten blir engagerade i ”nya” Norsi även tar första steget mot att skapa en stark nationell plattform för forskning inom innovation och entreprenörskap. Och att vi i det arbetet tar vara på de lärdomar som finns från Norge för att skapa en ”community” som jobbar tillsammans, säger Åsa Lindholm Dahlstrand.

Kontakta
asa.lindholm.dahlstrand@circle.lu.se

Mer om ”nya” Norsi

Idag är tio norska, tio svenska, ett danskt, ett finländskt och ett isländskt lärosäte med.

Den svenska Norsi-noden har finansiering under 2021–2024 från Familjen Kamprads stiftelse där Stiftelsen IMIT hanterar stödet. Dessutom kommer den svenska noden att stödjas administrativt av Stockholm School of Entrepreneurship (SSES).

I Norge stöds administrationen av den norska och nordiska noden från Norwegian University of Science and Technology (NTNU) och BI Norwegian Business School (BI).

Läs mer på www.norsi.no och www.familjenkampradsstsiftelse———–

1630

DELA