HALLÅ DÄR! Mattias Nordqvist, innehavare av ny professur i entreprenörskap och familjeföretagande

Maria
Gustafsson
DELA
Mattias Nordqvist. Foto: Juliana Wiklund.

Mattias Nordqvist, professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, har nyligen utsetts till den första innehavaren av en ny professur – SEB Professor i entreprenörskap och familjeföretagande. Professuren blir grunden till ett nytt forskningscentrum med fokus på familjeföretagande.

Grattis till professuren, hur känns det?
– Kul! Det känns förstås bra när forskningen man bedriver uppmärksammas på det här sättet.

Vad innebär det för svenskt familjeföretagande att Handelshögskolan nu har en professur på området?
– Det som är speciellt med professuren är att SEB, som har mycket kontakter med familjeföretag i hela Norden, sponsrar den här forskningen. Det är ett tecken på att det finns ett intresse bland familjeföretagen. Många uppfattar att det är ett angeläget område att studera närmare. I vår ekonomi är den här gruppen företag oerhört viktiga.

– Satsningen kommer bidra till att familjeföretag kan fortsätta bedriva verksamheten i framtiden.

Utöver innovation och entreprenörskap samt ägande och styrning, ska centret forska om filantropi och påverkansinvesteringar. Varför är det viktiga områden att studera?

– Många familjeföretag ser att de har en viktig roll i samhället och vill vara aktiva i samhällsutvecklingen. Särskilt den yngre generationen driver på detta. Utöver kärnverksamheten, vill de vara med och utveckla och investera i företag som gör något bra för samhället. Påverkansinvesteringar handlar just om det – att investera i bolag, som utöver en ekonomiskt sund affärsmodell, har en positiv påverkan på samhällsutvecklingen. Integration, mångfald och hållbarhet är några sådana områden som intresserar inte minst den yngre generationen av ägare.

– Gullspång Invest drivs av tre bröder och investerar i hållbara företag. De är ett bra exempel på unga ägare som vill bidra till samhällsutvecklingen. Axel Johnson och Antonia Ax:son Johnsons stiftelse Axfoundation är ett annat känt exempel.

Vad ser du mest fram emot med din nya roll?
– Bra fråga! Det är att få jobba med och utveckla forskningsaktiviteter, utbildningar och seminarier för kunskapsspridning i nära samarbete med familjeföretag och med dem som jobbar med familjeföretag, som SEB till exempel. Jag ser också fram emot att samarbeta med forskare och praktiker i andra nordiska länder. Vi har våra olikheter men också många likheter där vi kan lära av varandra. Vi har som ambition att vår nya verksamhet ska ha ett tydligt nordiskt fokus.

Kontakta mattias.nordqvist@hhs.se

643

DELA