NYTT PROJEKT | Grön innovation ska lyfta besöksnäringen i norr

Maria
 Gustafsson
DELA
Foto: Unsplash.

Mindre norrländska turistföretag skulle kunna dra mer nytta av besöksnäringens ekosystem för att göra sig ännu attraktivare. Det tror forskare vid Norrlandsnavet, som nu undersöker hur det ska gå till.

Ekosystemet kring ett företag består av offentliga och privata organisationer, och av andra företag i samma eller närliggande bransch på lokal, regional och nationell nivå. Under hösten 2022 har ett forskningsprojekt inom ramen för Norrlandsnavet startat med syfte att studera turism- och besöksnäringens ekosystem. Biträdande professor Tim Foster, Luleå tekniska universitet, är forskningsledare.

– Vi vill förstå kopplingen mellan små och medelstora företag och andra affärsverksamheter på olika nivåer. Utifrån den vill vi se över potentialen att generera grön turisminnovation i norra Sverige, förklarar han.

Tim Foster. Foto: Luleå tekniska universitet.

I projektet ingår cirka 10 lokala och regionala turistbyråer, turistföretag och individer med särskild expertis inom turism. Genom aktörerna får forskarna också tillgång till deras nätverk och affärsekosystem. Ett praktiskt mål i projektet är att utveckla hållbara, innovativa gröna turistföretag och produkter.

Vad kommer forskningen konkret att bidra med till små och medelstora företag inom turismsektorn i norra Sverige?

– De kommer bland annat att få en stark förståelse för hur de kan nyttja partnerskap och relationer inom ekosystemet för att jobba med grön innovation. Det blir en språngbräda för bättre nätverksband och effektivare utnyttjande och gröna investeringar och samarbeten, säger Tim Foster.

Kontakta tim.foster@ltu.se

Mer om Norrlandsnavet och projektet

Norrlandsnavet arbetar med utveckling av företagsverksamhet i norra Sverige. Det är ett samarbete mellan Familjen Kamprads stiftelse och Luleå tekniska universitet. Mer om satsningen. Forskningsprojektet heter Growing green: How tourism and hospitality SMEs can thrive in their ecosystem och pågår till och med augusti 2023. Det leds av Tim Foster och övriga forskare är Jeandri Robertson, Kerry Chipp, Helena Ranängen, samtliga verksamma vid Luleå tekniska universitet.

514

DELA