Tre tips – så kan offentliga beställare stötta innovation

Maria
Gustafsson
DELA
Foto: Unsplash.

Bygg- och anläggningsbranschen har höga krav på sig att tänka nytt. Men för att klara det behöver beställaren ge utrymme för innovation. Ny forskning förklarar hur.

Det finns ett tryck och en efterfrågan kring innovativa lösningar i bygg- och anläggningsbranschen för att minska resursanvändandet. Trafikverket upphandlar för 50 miljarder per år för väg- och järnvägsbyggnation, transport och annan infrastruktur, och är därmed en nyckelspelare i arbetet. Sedan ett antal år tillbaka har de ett regeringsuppdrag som innefattar att öka innovationsgraden i branschen. En stor del av arbetet är tänkt att ske i upphandlingsprocessen.

Anna-Therése Järvenpää. Foto: Kjell Kangas.

Anna-Therése Järvenpää, Luleå tekniska universitet, har i sin doktorsavhandling studerat hur Trafikverket ger leverantörer möjlighet att vara innovativa i sitt arbete – och vilka strategier som fungerar bäst.

– Offentliga beställare ska fokusera på funktion. De behöver ge gott om utrymme för entreprenören att vara innovativa och komma med nya lösningar. Att detaljstyra innovationsarbetet är inte framgångsrikt, säger Anna-Therése Järvenpää.

Men det är en balansgång att gå för offentliga beställare. För lösa tyglar och oklara mål leder inte heller till innovation.

– Då faller entreprenören tillbaka på det beprövade, det de vet fungerar och kommer att hinna med. Beställaren behöver ställa tydliga krav på innovation, och ge en riktning till entreprenören.

Samverkan leder inte till innovation

Samverkan är ett populärt begrepp i affärs- och innovationssammanhang. Ofta hör man talas om hur innovationer skapats i samverkan mellan kund och leverantör. Men i Anna-Therése Järvenpääs forskning finns inga tecken på att samverkan mellan Trafikverket och entreprenörer har lett till några innovationer eller nya idéer. Det förvånar henne.

– Det finns mängder med kunskap hos båda parter, men man jobbar inte med innovationsarbete tillsammans. Det förvånar mig verkligen. Det verkar som att entreprenörerna vill hålla innovationsarbetet för sig själva.

Ncc, Skanska och Peab är några av de största entreprenörerna i branschen. De har egen personal och konsulter knutna till sig som jobbar med innovation. Anna-Therése Järvenpää tror att det är anledningen till att det inte sker någon samverkan mellan parterna. Ingen av dem ser behovet.

Tre tips till offentliga beställare som vill bidra till innovation

Vad ska offentliga beställare tänka på när de upphandlar leverantörer? Hur skapar de bäst utrymme för innovativa lösningar? Anna-Therése Järvenpää har tre tips:

1. Tänk noggrant igenom – innan ni går ut med upphandlingen – vad man kan vara innovativ kring i projektet. Vilka bitar kan göras bättre?
2. Fundera på tidsaspekten. Hur viktigt är det att projektet är klart i tid? Kan ni eventuellt dra ut på det för att skapa utrymme för entreprenören att vara innovativ?
3. Bestäm er för vilken roll ni som beställare har i innovationsarbetet. Ska ni delta i innovationsprocessen eller stå vid sidan om? Tydliggör det för entreprenören.

Kontakta anna-therese.jarvenpaa@ltu.se

Mer om avhandlingen
Anna-Therése Järvenpää disputerar vid Luleå tekniska universitet 17 juni klockan 9.30 med avhandlingen How to promote innovation from an organizational control perspective: A casu stdy of a public infrastructure client. Den går att laddas ner som PDF.———

703

DELA