NY FORSKNING | Så ökar ni innovationshöjden i företaget

Maria
 Gustafsson
DELA
Foto: Unsplash.

Moderna organisationer använder sina medarbetare vid innovations-processer. Strategin skapar både motivation, kreativitet och bättre innovationer i företaget. Forskare vid Chalmers kan nu berätta om ett oväntat verktyg för att få fart på engagemanget.

Förändringstakten ökar i alla branscher, och det ställer krav på företagen att löpande förnya sina produkter och tjänster. Samtidigt blir vägen framåt allt otydligare och svårtolkad.

– 70 procent av alla förändringsinitiativ uppnår inte de önskade resultaten. Med högre takt och komplexitet går det inte längre att styra förnyelseprocesser med en top-down-strategi. I stället är medarbetarna nyckeln till lyckade innovationssatsningar, säger Rita Berggren, Chalmers.

Lusten är central

Idag jobbar Rita Berggren med personal- och organisations-utveckling på Volvo Group. Foto: Carolina Pires Bertuol.

Hon har i sin doktorsavhandling studerat hur företag kan bli bättre på att driva innovation och organisationsförändring och nå de önskade resultaten. Oavsett om det handlar om nya produkter eller affärsmodellsinnovation, behöver företag idag involvera en större mängd personer än många kanske tänker sig. Men hur får vi medarbetare att vilja delta i innovations-processer? Rita Berggren menar att man måste få dem att känna lust till förändring och en vilja att delta i den.

– Vi såg att företag som använder sig av syftet, det vill säga organisationens varför, lyckas bra med att engagera medarbetare i innovationsprocesser eftersom det ger projektet mening och en riktning. Det öppnar också upp för bredare förslag på lösningar och fler relevanta idéer. Och det skapar en samsyn kring vart vi är på väg och vad strategin är, vilket leder både till ett brett intresse och delat engagemang, säger Rita Berggren.

Fem råd för att lyckas involvera medarbetarna i en innovationsprocess:

• Glöm idén om att innovation skapas i små lådor. Öppna i stället upp för samarbete med interna och externa medarbetare och aktörer.

• Jobba för att människor i teamet känner förtroende för varandra och för projektets riktning.

• Skapa en miljö där människor känner sig trygga med att komma med oprövade idéer.

• Se till att mellancheferna är uppbackade av organisationens struktur längs med innovationsprocessen.

• Plocka fram organisationens syfte då och då under hela innovationsprocessen – det håller uppe engagemanget!

Kontakta rita.berggren@volvo.com

Mer om avhandlingen
Rita Berggren disputerar vid Chalmers 8 september med avhandlingen Getting involved in change: Enabling distributed change agency through organizational control and trust. I sin doktorsavhandling har hon fokuserat på förtroende och organisatoriska kontrollmekanismer för att involvera medarbetare i förändringsarbete. Artikeln om organisationens syfte är en av fyra artiklar i avhandlingen. Till avhandlingen.

63

DELA