Teamet avgör företagets framtid

Maria
Gustafsson
DELA
Foto: Privat/Unsplash.

Det är stort fokus på vad nystartade företag behöver göra för att lyckas med sin affärsidé. Mindre uppmärksamhet får personerna som ska driva företaget framåt. Iselin Mauseth Steira, tidigare Norsi-doktorand, har i sin doktorsavhandling studerat vilken roll teamet i ett nystartat företag har för lärande.

Vad har du studerat?
– Jag har tittat på teamprocesser i nya företag startade av studenter vid entreprenörskapsutbildningar i Norge och USA. Mer specifikt hur processerna främjar inlärning i samband med att företaget startas.

Vilka är de viktigaste resultaten?
– Att lärande förutsätter lagarbete. Så för att lärandeprocessen i ett nystartat företag ska bli så bra som möjligt är det viktigt att utveckla teamet.

– Om man kan identifiera sina kunskapsluckor och kollektivt reflektera över de åtgärder som behövs för en bra lärandeprocess, lär teamet sig mer. De team som fokuserar på att utvecklas och lära sig nytt har större sannolikhet att göra framsteg i ett företags tidiga faser. De som inte lägger tid och uppmärksamhet på teamprocesser kommer också lära sig mindre och inte bli fullt så framgångsrika i sitt företagande.

– En annan slutsats är att för studenter som inte har så stor erfarenhet av entreprenörskap är det viktigt att observera vad andra mer erfarna gör. De behöver också dela erfarenheter och diskutera med andra utanför teamet för att lära sig och förstå sina egna erfarenheter, och vidare kunna utveckla sina företag.

– Tydligt är också att teamandan påverkar effektiviteten och förmågan att hantera konflikter i företaget.

Varför är din forskning viktig?
– Företagsteams förmåga att samarbeta och utvecklas har stor inverkan på hur väl man lyckas med företaget. Mina resultat kan vara viktiga för att lösa vissa gåtor kring hur man kan stödja team i nystartade företag inom entreprenörskapsutbildning.

– Men jag tror att alla entreprenörer som arbetar i team i ett nystartat företag kan ha nytta av min forskning. Den visar på vikten av att utveckla team för att uppstarten ska bli så effektiv som möjligt och för att lösa konflikter på ett bra sätt.

Såg du några skillnader mellan teamen i Norge och USA?
– Ja det finns skillnader i ledning och hierarki mellan länderna. De nystartade företagen i USA är mer hierarkiskt uppbyggda och har oftare en tydlig ledare i teamen än de i Norge. Där har teamen en platt struktur. Alla har lika stort ansvar och man fattar gemensamma beslut.

– De amerikanska teamen har oftare praktikanter som hjälper till med diverse uppgifter. Det är mer sällsynt i de norska teamen. Rekryterar norrmännen nya teammedlemmar är de ”jämlika” teammedlemmar.

Vad fick du ut av att vara en del av Norsi-nätverket?
– Jag utnyttjade nätverket flitigt genom att delta i Norsi-konferensen, flera doktorandkurser och ett kappa-seminarium. Samtliga aktiviteter har varit viktiga i min forskningsresa. Nätverket med andra doktorander och lärare som är intresserade av entreprenörskap och innovation har också varit mycket givande.

Kontakta iselin.k.mauseth@nord.no

Artikeln är producerad i samarbete med Norsi.

Mer om avhandlingen

Iselin Mauseth Steira disputerade i augusti 2022 med avhandlingen Learning Takes Teamwork – the Role of New Venture Teams in Entrepreneurship Education vid Nord University i Norge. Under sina doktorandstudier deltog Iselin Mauseth Steira i forskarnätverket Nordic Research School in Innovation and Entrepreneurship (Norsi). Det är främst en forskarskola för doktorander i de nordiska länderna inom området innovation och entreprenörskap. Läs mer om Norsi.

570

DELA