Sverige är EU:s mest innovativa land

Maria
 Gustafsson
DELA
Foto: Unsplash.

Sverige är världskänt för att vara ett innovativt land. Även i årets europeiska och globala rankingar ligger Sverige i topp.

Sverige intar förstaplatsen som Europas mest innovativa land i European Innovation Scoreboard 2022. I rankingen tittar man bland annat på vilka länder som är attraktiva att forska i, hur man stödjer forskning och utveckling samt i vilken utsträckning man utnyttjar it-teknologi.

I den globala rankingen, Global Innovation Index 2022, ligger Sverige på en tredjeplats i världen, efter Schweiz och USA. Förutom kriterier som patent och varumärkesansökningar, tittar man på indikatorer för skapande av mobilappar, export av högtekonologi, politiskt klimat, utbildning, vetenskapliga publikationer, infrastruktur och idéskapande. Förra året, 2021, låg Sverige på en andraplats i rankingen.

369

DELA