FORSKNINGSSTÖD: Så hanterar småföretag flera parallella kriser

Maria
 Gustafsson
DELA
Anders Billström ska med ett gäng kollegor studera mindre företags motståndskraft mot kriser. Foto: Unsplash/Privat.

Pandemins efterdyningar, krig, energikris, inflation och en stundande lågkonjunktur. Hur hanterar små och medelstora företag flera parallella kriser? Det har forskare vid Högskolan i Skövde fått två miljoner kronor för att undersöka. Anders Billström leder teamet.

Grattis till ett högaktuellt projekt! Mer specifikt, vad ska ni göra för pengarna?

– Tusen tack, det ska bli mycket intressant! Vi ska studera entreprenöriell resiliens, alltså små och medelstora företags förmåga att hantera parallella kriser. Vilka faktorer hindrar och påverkar företags motståndskraft mot olika kriser? Det är vi nyfikna på.

– Hittills har forskare studerat enskilda kriser i efterhand, som finanskrisen eller coronakrisen. Men det finns inte så mycket forskning kring hur företagen hanterar flera kriser i realtid. Och de mindre företagen är intressanta eftersom många inte har hunnit göra ett avtryck på marknaden och är därmed mer sårbara än stora företag.

– Traditionellt har man studerat entreprenöriell resiliens utifrån individ- och företagnivå. Till exempel vad som händer om man byter vd. Men i dag drivs många företag av entreprenöriella team. Så därför ska vi också studera vad resiliens innebär i den kontexten.

Vad hoppas ni komma fram till?

– Vi vill förstå vad entreprenöriell resiliens är i små och medelstora företag och hitta de faktorer som kan skapa resiliens. Kunskapen ska förstås bidra till forskningen, men vi vill också att företag ska få insikt i vad de kan göra för att stärka och förbereda sig inför kriser. Projektet kan förhoppningsvis också öka olika beslutsfattares kunskaper om resiliens.

Kontakta anders.billstrom@his.se

Mer om projektet

Projektet Entreprenöriell resiliens i små och medelstora företag vid flera kriser är finansierat av Torsten Söderbergs stiftelse. Det pågår i två år med start 1 juli 2023. Projektgruppen består av Anders Billström, lektor i företagsekonomi samt av Börje Boers och Danilo Brozovic, båda docenter i företagsekonomi. Samtliga är verksamma vid Högskolan i Skövde. Även en doktorand kommer att ingå i projektet. Projektet bygger vidare på ett nuvarande projekt där forskarna studerar hur pandemin påverkar små och medelstora företag i Skaraborg. Det nya projektet kommer att undersöka entreprenöriell resiliens under flera tillkomna kriser och utvidga studien från Skaraborg till hela Västra Götaland och Halland.

372

DELA