”Svenska statens statistik och databaser är unika”

Johan
 Gustafson
DELA

Följande text publicerades även under vinjetten fnuttPorträttetfnutt som publicerades i Entré nr 2, 1997:

Jerome L. Katz, Saint Louis University:

Informationen är värd en förmögenhet och borde utnyttjas bättre av forskare och näringsliv, tycker Jerry Katz, professor i entreprenörskap vid Saint Louis University i USA.

Han är den förste i sin familj som är anställd av någon annan än sig själv. Pappan och systern har en
grossistföretag som säljer livsmedelsöverskott till olika institutioner, den övriga släkten har andra bolag – men själv fastnade Jerry Katz på den akademiska banan.

– Det är fnuttärftligtfnutt an starta egna bolag eller att intressera sig för småföretagens villkor, konstaterar han.

Själv har han nämligen gjort båda delarna. Redan som 19-årig student startade han ett konsultbolag i databranschen, trots att han inre hade några egna expertkunskaper. Tanken var istället att koppla samman stadsförvaltningens behov av databashantering med Jerrys egna lärare som kunde området. Han förmedlade lärarnas kompetens och tjänade sig en slant på varje uppdrag de fick.

Intresset för informationsteknik lever fortfarande, trots att Jerry sedan länge lämnat databranschen bakom sig. Idag driver han den i forskarkretsar välkända Internersajten eWeb – ett jättebibliotek med online-resurser inom entreprenörsforskningen.

– Det är ett sätt för mig att strukturera det som jag tycker är viktig inom vårt fält, säger han.

Översikten kan behövas. Inget akademiskt område har växt lika snabbt – fortfarande skapas i USA nya professurer i entreprenörskap ungefär var tredje vecka. Framför allt är det medias och politikernas plötsliga insikter – att små företag faktiskt också skapar jobb som fått genomslag. Debatten gör att framgångsrika entreprenörer går tillbaka till sina lärosäten med en säck pengar och säger: fnuttHär har ni. Se nu till att inrätta den utbildning som jag behövde, men inte kunde få, när jag var student!fnutt

Jerry Katz specialområden är tre. Dels engagerar han sig i frågan om hur Internet kan användas i entreprenörsutbildningar – och där är eWeb det tydligaste exemplet. Dels följer han hur dessa utbildningar föds och utvecklas, en slags forskning om forskarna alltså. Och slutligen undersöker han hur småföretag uppstår, vilken miljö och vilka personliga drivkrafter som kan förklara dem. Småföretagens födelse är beroende av de fyra faktorerna gränser, resurser, utbyte och syfte. Det ska alltså finnas en ram för verksamheten, oftast i form av ett företag. Firman måste ha någon form av resurser, kanske pengar eller någon spetskompetens. Sedan ska ett utbyte av varor och tjänster med andra parter sättas igång – och företaget ska ha ett syfte med allt detta.

Det intressanta som Jerry Katz pekat på i sin forskning är att de olika faktorerna kan uppstå i vilken ordning som helst – och att omständigheterna för företagets födelse avgör vilket håll det skickas åt i framtiden.

Jerry Katz är en stor och pratsam man, förälskad i sin landsända mellan den konservativa östkusten och den nyrika västkusten.

– I öst och väst är de bara intresserade av att tjäna pengar. I de centrala delarna i USA handlar företagande snarare om att man vill vara självanställd och kunna styra sitt eget liv.

Samtidigt konstaterar han att det har blivit hippt att fnuttvara sin egenfnutt. Faktum är att många av Katz studenter börjar jobba inom stora företag där man bättre vill förstå sig på entreprenörernas situation.

– Toppcheferna brukar bli förbluffade när de är på studiebesök hos små företag. Allt går snabbt, beslut fattas direkt och är verkställda på några timmar och verksamheten är finansierad av kassaflöde snarare än krediter.

En annan sak som intresserar Katz är hur små företag lättare ska kunna hitta nya exportmarknader. Här är han imponerad av Sveriges förmåga att stuva om den oerhört detaljerade industristatistiken och sälja den till hugade spekulanter.

– Svenska företag kan ta reda på vilken försäljning deras konkurrenter har, hur starka olika branscher är på olika geografiska marknader och mycket annat. Den informationen hade det kostat amerikanska företag en förmögenhet att ta fram! Ta bättre vara på industridatabaserna. Rätt använda kan de locka investeringar till Sverige och stärka er konkurrenskraft.———–

2630

DELA