Professorns 6 tips: Så rustar du företaget inför en lågkonjunktur

Maria
Gustafsson
DELA
Foto: Unsplash och Alina Veksler.

Mycket talar för att Sverige närmar sig en lågkonjunktur. Hur ska man tänka som småföretagare? Vilka är de viktigaste åtgärderna inför en osäker tid? Professor Sara Thorgren ger sina bästa råd.

Under pandemin var det företag i vissa branscher som drabbades värst, till exempel restauranger och företag inom turism- och besöksnäringen. Men i en lågkonjunktur kan betydligt fler komma att råka illa ut eftersom en försvagad ekonomi slår till på bred front.

– Småföretagare bör ställa in sig på en ekonomiskt tuff tid. Vi riskerar att lura oss själva om vi tror att alla andra men inte vi själva kommer att drabbas. En lågkonjunktur riskerar att påverka alla branscher om än i olika grad, säger Sara Thorgren, forskare vid Norrlandsnavet och professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet.

Hon uppmanar småföretag att i nuläget lägga allt krut på att skapa kontroll över företagets ekonomi. Här ger Thorgren sina sex bästa tips till småföretagare som vill rusta sig inför sämre tider:

1: HÅLL KOLL PÅ EKONOMIN

Om du sköter ekonomin i företaget själv är det helt centralt att ha stenkoll på företagets ekonomi. Om någon sköter ekonomin åt dig – ha en tät dialog med personen.

2: ANALYSERA KASSAFLÖDET

Titta på hur kassaflödet har sett ut historiskt. När du har svar på det kan du också göra en analys framåt; vilka tider på året brukar det vara extra skralt i kassan? Utifrån svaret kan du fråga dig vad som går att göra redan nu för att motverka att det blir likadant samma period framöver. Jobba utifrån tre tänkbara scenarier – det värsta, det mest troliga och det bästa scenariot.

3: DRA NER PÅ KOSTNADER

Se över alla kostnader och analysera vilka som är ”nödvändiga” och vilka som är ”trevliga”. Överväg att kapa de kostnader som är av det ”trevliga” slaget för att bygga en buffert. Undersök om det går att omförhandla olika kontrakt. Nu är det heller inte läge att investera i verksamheten – så skjut de planerna på framtiden när osäkerheten är mindre.

4. HÅLL KOLL PÅ FÖRETAGETS FORDRINGAR

Under en lågkonjunktur är det troligt att vissa företagskunder släpar efter med betalningar. Om kunder går i konkurs kan det slå mycket hårt mot ditt företag. Gör en riskanalys på befintliga kunder och om möjligt omförhandla betalningsvillkoren på nya avtal med högriskkunder. På små orter är det värt att ha stora öron. Var lyhörd för om något företag du har affärer med släpar efter med betalningar.

5. MINIMERA UTDELNINGAR

Spara eventuell vinst i företaget i stället för att dela ut pengar till ägarna. Genom att spara pengar i bolaget rustar du företaget för sämre tider.

6. SKAPA VINN VINN-SITUATIONER

Det är inte bara ditt företag som har det tufft i en lågkonjunktur. Ta reda på vilka utmaningar dina kunder och leverantörer står inför och bidra i den mån du kan utan större uppoffring eller risk för ditt företag. I en osäker tid är det extra viktigt att alla beslut är affärsmässiga. Kanske behöver någon hjälp med att synliggöra sina produkter eller tjänster via ditt företag? Överlever dina kunder och leverantörer lågkonjunkturen gynnar det också ditt företag.

Kontakta sara.thorgren@ltu.se

1885

DELA