Studenter har entreprenöriell potential

Åse
 Karlén
DELA
Foto: Brooke Cagle/Unsplash.

Många uttrycker besvikelse över att svensk forskning inte kommersialiseras i tillräckligt hög grad. Kan studenter vara den felande länken mellan akademi och näringsliv?

Om studenter som startar företag handlar Eva Berggrens avhandling Students in Academic Entrepreneurship: Entrepreneurship Education and Key Actors Facilitating Student Start-ups in the University Context. Hon hämtar empiri från entreprenörskapsstudenter på Chalmers, Göteborgs universitet och Högskolan i Halmstad.

Berggren visar i sin avhandling att entreprenörskapsutbildning bidrar till samhället på flera olika sätt. Studenterna får inblick i hur det är att starta företag, och när de gör det sprids forskningsbaserad kunskap utanför akademin. Utbildningen bygger också ett långsiktigt entreprenöriellt kapital som underlättar för framtida startups, menar Eva Berggren.

Hennes studier visar dessutom att entreprenörskapsutbildningen bygger starka nätverk mellan nuvarande studenter, alumner som ses som förebilder, och forskare som gärna vill se den egna forskningen komma till nytta.

Eva Berggren disputerar på Högskolan i Halmstad 12 maj 2021, klockan 10.00–12.00. Opponent är professor Einar Rasmussen vid Nord University i Norge. I betygsnämnden sitter professor Lars Bengtsson, Lunds universitet, docent Erik Lindberg, Umeå universitet och docent Maya Hoveskog, Högskolan i Halmstad.

Disputationen kan följas i Zoom och avhandlingen kan laddas ner som PDF.

Kontakta eva.berggren@hh.se———–

1410

DELA