Diskussioner i sociala medier skapar innovationer

Maria
 Gustafsson
DELA
Foto: Unsplash.

Mängden data på internet är en guldgruva för nya idéer. I en färsk avhandling presenteras verktyg för att analysera data med maskininlärning och AI.

En diskussionstråd om maten på en hamburgerkedja skulle kunna leda till att menyn utökas med fler veganska alternativ. Samtal i sociala medier, nyhetsartiklar och forskningsrapporter innehåller en stor mängd data som kan användas av företag och innovatörer. Workneh Yilma Ayele, Stockholms universitet, presenterar i sin doktorsavhandling verktyg för hur data kan analyseras med hjälp av maskininlärning och AI och därmed generera nya idéer.

Stora företag har egna system för att samla in idéer från kunder och anställda, men använder sig också av hackathons och innovationstävlingar. Många datakällor är så pass stora att det krävs interaktion mellan människa och maskin för att generera värdefulla idéer. AI kan till exempel identifiera mönster i en datakälla, men som behöver analyseras av mänsklig intelligens och intuition.

I avhandlingen presenterar Workneh Yilma Ayele tekniker, metoder och modeller för idégenerering. Forskningen är användbar för företag och innovationsaktörer, som till exempel inkubatorer.

Kontakta workneh@dsv.su.se

Mer om avhandlingen

Workneh Yilma Ayele disputerade nyligen vid Stockholms universitet. Avhandlingen heter A toolbox for idea generation and evaluation. Machine learning, datadriven, and contest driven approaches to support idea generation och går att laddas ner som PDF.———–

878

DELA