Silicon Valley vs Berlin: Stora skillnader hur du bygger nätverk

Maria
 Gustafsson
DELA
Foto: Gunnar Wendelius (Anna Brattström), Unsplash/Alina Grubnyak (genre)

I Silicon Valley kan din yogainstruktör vara en länk till en investerare. I Berlin är det otänkbart. Ny studie visar att vägen till ett framgångsrikt nätverk ser olika ut beroende på var i världen du befinner dig.

– I Silicon Valley ser entreprenörerna vi intervjuade alla människor de möter som en potentiell länk till en framtida investerare. Entreprenörerna i Berlin, däremot, tyckte att kontakter behöver vara nära och tillitsfulla för att de ska kunna använda dem. Vi pratar om varma och kalla kontakter, säger Anna Brattström, Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship, Lunds universitet.

Tillsammans med tyska kollegan Katharina Scheidgen, Leuphana University, har hon studerat hur entreprenörer går till väga när de bygger nätverk. Olikheterna mellan de två hot spot-städerna för entreprenörer är slående. Brattström berättar om hur en entreprenör de intervjuat i Silicon Valley hade frågat sin yogainstruktör om hen kände någon som kanske kände någon…

– En annan mejlade info om sitt företag till en av talarna på ett event och låtsades att de hade pratats vid efter föredraget. Entreprenören förklarade manövern med att talare ändå aldrig minns vilka de har pratat med på ett event, berättar Anna Brattström.

I Berlin behöver kontakterna vara betydligt varmare. Entreprenörerna i studien vill bara använda sig av kontakter som bygger på tillitsfulla relationer. Och de vill definitivt inte låtsas att de känner en person om de inte gör det, som i exemplet ovan.

Nätverksstrategin avgör företagets framtid

Hur entreprenörer skapar sina nätverk får på sikt konsekvenser för hur nätverken (och företaget!) utvecklas. Enligt entreprenörerna i studien är den första kontakten du har i Berlin av väldigt stor betydelse eftersom den påverkar vilka kontakter som skapas längre fram. Att gå på ”rätt” skola och jobba på ”rätt” företag är viktigt eftersom det bara är de nära kontakterna som entreprenören kan använda.

– I Silicon Valley verkade det spela mindre roll var entreprenörerna startade eller vem de lärde känna först i sin karriär. Där sågs alla som en möjlig kontakt, även ytliga kontakter sågs som värdefulla. Det blev mer en slump hur nätverket utvecklade sig när entreprenörerna lagt ut en stor mängd trådar bland yogainstruktörer, föräldrar på förskolan och på fester, säger Anna Brattström.

Kritisk till entreprenörskapsutbildningen

Entreprenörskap är enligt Brattström en social aktivitet, där man är beroende av andra. Det är viktigt att bete sig enligt sociala normer för att lyckas hitta rätt team och investerare och det är viktigt att förstå att sociala normer ser olika ut på olika platser.

– Vi glömmer lätt bort att normer är konstruerade och lokala. I entreprenörskapsutbildningen lär vi tillexempel ut samma nätverksmetoder oavsett i vilket land som utbildningen sker. Både i utbildning och i forskning blundar vi för att världen ser olika ut på olika platser.

Kontakta anna.brattstrom@fek.lu.se

Mer om studien
Anna Brattström och Katharina Scheidgen fick i somras priset Carolyn Dexter Award. Det delas ut vid den årliga Academy of Management Annual Meeting konferensen till det bidrag som bäst möter ambitionen att internationalisera managementforskning. Artikeln går att läsa här.———–

1698

DELA