NY FORSKNING | Jantelagen påverkar råden till lantbrukare

Maria
Gustafsson
DELA
Foto: Unsplash.

Konkurrensen inom lantbruket ökar och värdefulla råd kan ha stor betydelse för en lantbruksföretagares prestation. Men färsk forskning visar att rådgivare som styrs av Jantelagen tonar ner sina entreprenöriella råd till lantbrukare.

Under 1980-talet fanns det 120 000 lantbruk i Sverige. I dag är den siffran hälften, men antalet djur och areal är detsamma.

– Det finns färre men betydligt större lantbruk. De små gårdarna har försvunnit i takt med prispressen från konsumenthåll, säger Jozefine Nybom, Sveriges Lantbruksuniversitet.

Hon har i sin doktorsavhandling studerat vad som händer när lantbrukare utsätts för en allt hårdare konkurrens. Bland annat har hon undersökt hur lantbruksrådgivares normer och värderingar påverkar affärsråden de ger.

– I studien antog vi att personer som funderar mycket kring vad andra tycker och säger också har en benägenhet att bromsa lantbruksföretagare som det går ekonomiskt bra för. Just för att Jantelagen bygger på avundsjuka. Men vi hade fel, rådgivarna ger samma typ av råd till alla, oavsett lantbrukarens ekonomiska förutsättningar.

Jante hämmar entreprenörskap

Jozefine Nybom. Foto: Marianne Persson, SLU.

Lantbrukare som vill utveckla sin verksamhet, till exempel genom att jobba med innovativa metoder, vänder sig ofta till lantbruksrådgivare för att få råd och stöd. Det kan till exempel handla om att man i dagsläget jobbar med växtodling, men vill bredda sin verksamhet med djur. När det kommer till den typen av frågor visar Jozefine Nyboms forskning att Jantelagen spelar roll för vilka råd som rådgivarna ger.

– När det gäller råd kring entreprenöriella aktiviteter kan vi se att Jante kickar igång. Ju mer styrd du är av normer och värderingar i linje med Jantelagen, desto mindre entreprenöriella råd ger du.

Vad tror du att det här kan få för konsekvenser?

– Det kan ha en stor påverkan. Det satsas stora summor pengar från EU och svenska staten på rådgivning och utveckling av lantbruket i Sverige. Men detta innebär att man kan missa tillfällen att utveckla verksamheter, och att det till stor del hänger på vem lantbrukaren möter på gårdsplanen, säger Jozefine Nybom.

Kontakta jozefine.nybom@slu.se

Mer om avhandlingen
Jozefine Nybom disputerade nyligen vid Sveriges Lantbruksuniversitet med avhandlingen Quantifying internal and external influences on Swedish farmers´strategic choices and performance outcomes. Utöver artikeln om Jantelagen har hon också studerat vilka tillväxtstrategier som lantbrukare väljer när konkurrensen ökar, samt vilken roll familjen har på lantbrukares identitet. Till avhandlingen.

1023

DELA