NY STUDIE | Utbildning i entreprenörskap ger bred kompetens

Maria
 Gustafsson
DELA
Foto: Unsplash.

Det är inte bara egenföretagare som har nytta av sin entreprenörskapsutbildning. Även anställda har stor nytta av kunskaperna från utbildningen.

Hur många fler företag och jobbtillfällen genererar entreprenörskaps-utbildningar egentligen? Det är frågor som ställs i debatten om entreprenörskapsutbildningens värde. Diamanto Politis, föreståndare på Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship vid Lunds universitet, har länge tyckt att frågorna vittnar om en snäv syn på entreprenörskapskompetensens betydelse. Tillsammans med forskare vid Chalmers och Norwegian University of Science and Technology (NTNU) har hon tittat på hur tidigare studenter tillämpar sina kunskaper från entreprenörskapsutbildningen.

– De som driver eget företag är lika många, cirka 30 procent, som de som jobbar som intraprenörer – alltså anställda som jobbar med entreprenörskapsrelaterade frågor. Och 12 procent kombinerar anställning med eget företag, berättar Diamanto Politis och förklarar vidare att de tre grupperna värdesätter erfarenheterna från utbildningen likvärdigt.

– Man har lärt sig lika mycket från utbildningen men använder kunskaperna på olika sätt. Kunskaperna är lika tillämpbara i rollen som egenföretagare som de är i rollen som intraprenör. Det resultatet förvånade oss. Vi trodde att det skulle vara större skillnad mellan grupperna.

Diamanto Politis. Foto: Johan Persson.

God förberedelse för en entreprenöriell karriär

Diamanto Politis menar att entreprenörskapsutbildning ger breda kunskaper och rustar studenter väl inför en entreprenöriell karriär. Verktyg för att komma på idéer, utvärdera finansiella möjligheter för idé och projekt och ta kontakt med kunder är exempel på kunskaper från utbildningen. Men studenterna tränas också i mer generiska kunskaper som att fatta beslut under osäkerhet, utvärdera affärsmöjligheter och ta beslut på knapphändig information.

– Dessutom övar de upp sina sociala förmågor och tränar på interpersonella relationer. De får med sig ett batteri av kompetenser som är nyttiga i ett bredare sammanhang än att starta företag. Det är dags att bredda debatten, säger Diamanto Politis.

Kontakta diamanto.politis@fek.lu.se

Kort om resultaten och studien
Studien heter Graduates of venture creation programs – where do they apply their entrepreneurial competencies? och har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Small Business Economics. Forskarna har skickat enkätfrågor till alla tidigare entreprenörskapsstudenter som har examinerats vid Lunds universitet, Chalmers och Nord university mellan 1997 och 2018. De har fått in svar från 556 personer.
Fördelning yrkesvis:
Egenföretagare: 33 %
Intraprenör: 30,5 %
Anställd utan att jobba med entreprenörskap: 24 %
Hybridföretagare (kombination eget företag och anställning): 12 %

Till studien.

557

DELA