ESBRIs VALPANEL: Malin Malmström

Maria
 Gustafsson
DELA
Malin Malmström, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå universitet. Foto: Tomas Bergman.

Valet närmar sig med stormsteg. Vilka politiska åtgärder krävs egentligen för att stärka entreprenörskap och innovation i Sverige? Esbri har pratat med åtta stycken professorer på området, och presenterar svaren löpande här på webben och i sociala medier. Läs vad Malin Malmström, Luleå tekniska universitet, har att säga.

– För innovation och tillväxt är tillgång till finansiering centralt, men idag är fördelningen skev. Företagande kvinnor får markant mindre medel än män, och så har det sett ut under lång tid. Det gör att företagande kvinnor och kvinnodominerade branscher har svårare att förnyas och effektiviseras genom innovation och det påverkar tillväxtmöjligheter. Staten måste vara en motvikt till den privata sidan där endast 1-2 procent av allt riskkapital går till företagande kvinnor.

– Därför behöver politiken se över uppdragsbeskrivningarna till de myndigheter som fördelar offentliga medel till entreprenörskap och innovation. Vill staten ha fler företagande kvinnor generellt och mer innovation och entreprenörskap i kvinnodominerade branscher så måste politikerna vara tydliga med hur det ska falla ut i praktiken. De behöver ställa krav på en jämn fördelning av finansiering och att statistik om förs och rapporteras transparent. Förstå då är det möjligt att följa upp hur fördelning av finansiering följer uppdragsbeskrivningarna.

– Argumentet om att kvinnor inte finns i de branscher som myndigheterna har fått i uppdrag att finansiera, stämmer inte. Kvinnor finns i alla branscher i olika omfattning. Samtidigt spelar det ingen roll vilken bransch som kvinnorna är i, de beviljas en lägre andel av det kapital de sökt oavsett. Så det finns strukturella problem. Därför behövs tydlighet från politiken till exempel när det gäller hur klimatsatsningar och gröna satsningar ska fördelas så att företagande kvinnor och kvinnodominerade branscher inkluderas i lika stor utsträckning som män i omställningen.

Kontakta malin.malmstrom@ltu.se

Läs även svaren från:

Caroline Wigren-Kristoferson, Malmö universitet
Ivo Zander, Uppsala universitet
Jerker Moodyson, Jönköping university
Maureen McKelvey, Göteborgs universitet
Pontus Braunerhjelm, KTH
Karl Wennberg, Handelshögskolan i Stockholm
Ester Barinaga, Lunds universitet———–

489

DELA