Framtidens jobb med AI

Maria
Gustafsson
DELA
kreativitet, innovation, entreprenörskap, team, vägledning

Människor ”i allmänhet” såväl som den akademiska världen har en pessimistisk bild av vad artificiell intelligens, AI, och andra tekniska innovationer kommer att innebära för jobb och arbetsmarknaden i stort. Men kommer det verkligen att bli så illa? Det tror inte forskarna och författarna av boken The Work of the Future: Building Better Jobs in an Age of Intelligent Machines.

Bokens första del ger en introduktion till de aktuella trenderna på arbetsmarknaden och det kluriga förhållandet mellan arbete och teknik. Författarna dra till exempel slutsatsen att effekterna av den nya tekniken kommer att vara begränsad på kort sikt på grund av arbetsmarknadens långsamma anpassningsförmåga till ny teknik. På lång sikt kommer effekten bli att vissa typer av jobb, främst enklare låglöneyrken, ersätts av teknik medan andra, mer kvalificerade yrken, kommer att gynnas av tekniken och bli fler.

I den andra delen av boken resonerar forskarna kring teknikens snedvridna effekt på arbetsmarknaden och vilka åtgärder politikerna kan vidta för att mildra den. Till exempel ger de förslag på hur politiker kan uppmuntra mer teknisk innovation och samtidigt ge starkare incitament för att använda mänsklig arbetskraft. För de menar att vi måste agera för att framtidens arbetsmarknad ger möjligheter och ekonomisk trygghet för alla.

Titel: The Work of the Future: Building Better Jobs in an Age of Intelligent Machines
Författare: David Autor, David Mindell och Elisabeth Reynolds
Förlag: The MIT Press
Utgivningsår: 2023
ISBN: 978-0262547307

314

DELA