HALLÅ DÄR! Claire Ingram Bogusz – mottagare av Unga forskarpriset 2022

Maria
 Gustafsson
DELA
Claire Ingram Bogusz. Foto: John Guthed.

Hon forskar om digitala entreprenörer som jobbar för den goda sakens skull. Nu belönas Claire Ingram Bogusz, docent vid Uppsala universitet, med Unga forskarpriset för sin forskning om det kollektiva digitala entreprenörskapet.

Grattis till utnämningen! Hur känns det?

– Det är jätteroligt förstås. Det är spännande att gränsöverskridande forskning erkänns. I min forskning tittar jag på digitala teknologier och hur det förändrar entreprenörskap. Så det ligger någonstans mittemellan entreprenörskap och informatik. Jag är glad att entreprenörskapsvärlden ser min forskning som relevant och viktig.

Du studerar entreprenörer som jobbar tillsammans genom digital teknologi i stället för i ett traditionellt entreprenöriellt företag, till exempel genom DAOs (Decentralized Autonomous Organisation) utan varken VD, styrelse, chefer eller anställda. Hur funkar det?

– Det handlar om att lösa stora komplexa problem. Entreprenörerna i en sådan digital organisation har alla ett gemensamt mål och är redo att inledningsvis jobba gratis ”för en bra sak”. Man bidrar med olika kompetenser – någon erbjuder sig att programmera något, en annan jobbar med en kommunikationsstrategi för projektet.

– Det finns ett stort kollektivcentrerat projekt som heter web3, som handlar om att decentralisera internet. Målet för entreprenörerna i projektet är att makten på internet ska flyttas från några få techjättar till användarna. Man vill göra det mer rättvist och minska möjligheterna för de stora techbolagen att utnyttja och manipulera oss användare. Det finns också DAOs som jobbar med klimatkopplade utmaningar.

– I en sådan organisation är det ingen som styr det hela. Ofta är det någon som kommer på en idé och skapar ett digitalt samhälle där folk kan kommunicera via olika plattformar. Och så börjar man att jobba med uppgiften och med att ”självorganisera”.

Vilken typ av entreprenörer är det som hoppar på sådana här kollektiva projekt?

– Många är ideologiskt drivna. De vill att ett stort komplext problem ska lösas, eller åtminstone konfronteras. Andra är bara nyfikna och vill vara med för att lära sig något. Och så finns det de som är där av ren ekonomisk spekulation. De bryr sig inte så mycket om komplexa problem eller om det är intressant, utan om det kan vara värdefullt längre fram. Alla har samma mål, men man levererar utifrån olika motivationer.

Varför är din forskning viktig?

– För att förstå hur entreprenörer samarbetar i en kontext där man jobbar mot en komplex utmaning och där det kan vara svårt att komma överens. Men också för att förstå hur man kan automatisera delar så att det blir billigare och mer effektivt. Och så är det intressant att förstå hur DAOs demokratiserar entreprenörskap genom att människor går samman.

Vad har du för planer framåt?

– Jag ska fortsätta att studera DAOs och blockkedja. Men jag är också involverad i ett projekt om smarta städer, hur man kan skapa autonoma transportsystem. Open AI är ett annat område jag forskar inom. Det är intressant eftersom det används av många och påverkas av hur den används, av vem och i vilket syfte.

Kontakta claire@clairebogusz.com

Mer om priset
Claire Ingram Bogusz får Unga forskarpriset 2022 av Entreprenörskapsforum. Priset delas ut årligen och går till en forskare som har utmärkt sig genom sin forskning inom entreprenörskaps- och småföretagsområdet. I dagsläget finansieras Claire Ingram Boguszs forskning av WASP-HS samt Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse.

Läs två andra ESBRI-artiklar med Claire Ingram Bogusz:
”Vi behöver ambitiösa entreprenörer”
Digitala entreprenörer navigerar i okänd terräng

574

DELA