NY FORSKNING | Så ökar ni medarbetarnas kreativitet

Maria
Gustafsson
DELA
Foto: Unsplash.

3D-printing blir allt vanligare vid produktutveckling. Men kravet på kreativitet kan försvåra arbetet för många, och hindra utvecklingen. Nu har ett ramverk tagits fram för att underlätta övergången till den nya tekniken.

Det senaste decenniet har intresset för 3D-printing ökat dramatiskt. Allt fler företag använder tekniken vid produktutveckling och innovation. För användarna kan tekniken, som kan bygga tredimensionella föremål i nästan vilken form som helst, innebära revolutionerande design att printa i stället för att tillverka på traditionellt sätt.

– Känslan av att ha oändliga möjligheter har skapat en press på ingenjörer att vara ännu mer kreativa. Och det kan vara svårt när man är nybörjare på något, säger Angelica Lindwall, Luleå tekniska universitet.

Stöd behövs

Angelica Lindwall. Foto: Privat.

Hon har i sin doktorsavhandling studerat innovationsprocesser och kreativitet i företag som tillverkar produkter till rymdindustrin. Det kan till exempel vara delar till raketmotorer eller satelliter. Kunskapen kring tidigare produktionsmetoder som ingenjörerna haft är inte lika användbar sedan 3D-printingens intåg. I stället lär de sig en helt ny teknik och ett nytt sätt att arbeta på – med kreativitet som ledord.

– För den här omställningsprocessen behövs det stöd. Därför har jag tagit fram ett ramverk som ska stötta medarbetarna och cheferna i introduktionen av den nya tekniken.

Kreativt tänkande, motivation och expertis

Ramverket ska stötta individens kreativa förmåga, och bygger på tre ben – kreativt tänkande, motivation och expertis. De måste alla hänga ihop och vara i jämvikt för att det ska fungera på bästa sätt.

– Om till exempel expertisen – alltså kunskapen – inte finns och motivationen är låg, så kan det påverka individens kreativa tänkande, säger Angelica Lindwall, och förklarar att det är viktigt att hitta balans mellan delarna.

– Man behöver kunna tänka visionärt och samtidigt se kritiskt på processen.

Veronica Lindwalls fyra tips till företag som vill öka medarbetarnas kreativitet vid 3D-priting:

• Budgetera misstag. Ge medarbetarna det utrymme som behövs för att lära sig den nya tekniken.

• Öppna upp för nära samarbete mellan kollegor i olika delar av innovationsprocessen. Men också med leverantörer och andra relevanta aktörer.

• Stötta medarbetarna. De påverkas på olika sätt av bestämmelser uppifrån organisationen. Därför är det viktigt att låta medarbetarna hitta sin egen väg och motivation i utvecklingsprocessen.

• Ha tålamod, förändring sker inte över en natt.

Kontakta angelica.lindwall@ltu.se

Mer om avhandlingen
Angelica Lindwall disputerade nyligen vid Luleå tekniska universitet med avhandlingen Creativity in Design for Additive Manufacturing, som går att läsa som pdf

540

DELA