NY AVHANDLING | Innovationer i sjukvården – så får du medarbetarna med dig

Maria
 Gustafsson
DELA
Foto: Unsplash.

Managementinnovationer inom sjukvården haglar tätt. Men sjukvårdspersonal känner ofta ett motstånd inför initiativ långt ifrån sin verklighet. Ny forskning ger tips på hur du får medarbetarna med dig.

Lean, värdebaserad vård, tillitsbaserad styrning. Det är några av alla de managementkoncept som sägs effektivisera och förbättra vården. Vissa integreras i verksamheten, andra passerar revy. Att managementinnovationerna inte alltid får fäste inom sjukvården beror ofta på att medarbetare motarbetar dem.

– Sjukvårdspersonal känner ofta en trötthet inför alla nya sätt att effektivisera vården. Man tycker att initiativen är verklighetsfrånvända, så man lägger energi på att motarbeta dem, säger Christian Colldén.

I dag arbetar Christian Colldén som utvecklingschef inom den offentligt drivna primärvården i Västra Götalandsregionen. Han ansvarar för att hitta nya arbetssätt som effektiviserar vården och som bättre möter patienters behov. Foto: Carl Malmer.

Han är läkare och parallellt med sina doktorandstudier vid Chalmers arbetade han som chef inom psykiatrin på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Det var också där som forskningen tog avstamp.

Bråttom att förändra vården

– Det finns inte tillräckligt med utbildade människor att anställa för att arbeta på nuvarande sätt. Vården skulle i princip behöva anställa alla gymnasieelever som tar studenten framöver om vi ska fortsätta arbeta som vi gör i dag och samtidigt hänga med i utvecklingen. Så vi behöver jobba på ett effektivare sätt för att patienterna ska få vård. Detta är ett väldigt brådskande problem, samtidigt som man inte ska stressa fram nya lösningar.

I dag finns det en mängd digitala lösningar för att effektivisera vården, men många är oanvändbara i dagsläget. En orsak till det är att lagregleringen av journaluppgifter inte rimmar med teknikutvecklingen.

– Tekniken finns men det är trögt att få det på plats eftersom lagstiftning och gamla system inte är kompatibla med nya lösningar. Möjligheten att hjälpa fler patienter är inom räckhåll men nuvarande it-system står i vägen, säger Christian Colldén, och ger exempel på patienter med högt blodtryck, som med hjälp av maskininlärning, på egen hand skulle kunna lägga in sina värden och få stöd av en läkare på distans.

– Då skulle läkarna kunna lägga tid på de patienter som verkligen är i behov av att träffas fysiskt.

Medarbetarnas logik är nyckeln

Förändring möter nästan alltid motstånd. Så mellanchefer som vill jobba med nya arbetssätt har allt att vinna på att verkligen förstå sina medarbetares perspektiv, eller logik, som Colldén kallar det. Införsäljningen av en managementinnovation kan inte vara densamma till medarbetarna som till ledning eller politiker. Argument som att verksamheten sparar pengar med det nya arbetssättet eller att det ur ett makroperspektiv är bra för hela svenska befolkningen, biter inte på de som jobbar patientnära.

– Läkarnas fokus är patienterna, att de till exempel har gott om tid att gå igenom deras sjukdomshistoria, säger Christian Colldén.

Han förklarar att det är utifrån värdet för patienten som mellanchefer måste sälja in managementsinnovationen till läkarna.

– Som att de slipper åka långt och vänta tillsammans med andra sjuka i ett väntrum. Det kan också vara effektivt att tydliggöra hur många fler patienter läkarna kan hjälpa på samma tid som med en patient i dag. Att man talar om konceptet med medarbetare, politiker och ledning på olika sätt kan verka självklart. Men det är förvånansvärt många mellanchefer som inte har förstått det.

Innovationen behöver anpassas

Managementkonceptet Värdebaserad vård är en välkänd ledningsinnovation inom svensk vård och handlar kortfattat om att mäta kostnaden för en patients totala vårdförlopp och det medicinska utfallet för patienten. Utifrån det arbetar man för att effektivisera vårdförloppet.

– Men det är svårt att använda det med psykos- och psykiatripatienter eftersom det ofta är livslånga sjukdomar. De flesta ledningsinnovationerna behöver anpassas till kontexten.

– De chefer som både lyckas med att anpassa kommunikationen till medarbetarnas logik och anpassa det nya arbetssättet till sammanhanget är de som jobbar mest framgångsrikt med nya koncept. De får helt enkelt medarbetare som vill vara med i utvecklingen, säger Christian Colldén.

Och i din nya roll kommer du att leva som du lär, gissar jag?

– Jag kommer att akta mig för att införa nya koncept på bred front. I stället vill jag inspireras av många olika. Kommer initiativet uppifrån så plockar jag enbart de delar som jag tror kan passa in i det vi redan gör och som jag tror kan ge förbättringar. Etiketten på konceptet kommer jag bara att använda om jag tror att den uppfattas som lockande av medarbetarna, säger Christian Colldén.

Kontakta christian.collden@vgregion.se

Fem tips till mellanchefer (i alla branscher och sektorer) som vill jobba framgångsrikt med managementinnovationer:
1. Förstå din egen kontext – vad är drivkrafterna för olika grupper eller aktörer?
2. Förstå managementinnovationer – hur ska de skapa förbättringar?
3. Utgå från vilka förändringar organisationen behöver – kombinera och modifiera managementinnovationer.
4. Attrahera förändring!

Mer om avhandlingen
Christian Colldén disputerar 7 oktober 2022 vid Chalmers. Avhandlingen heter Managing management innovations: Contextual complexity and the pursuit of improvements in healthcare och går att ladda ner.

1405

DELA