FORSKNINGSSTÖD | Miljonprojekt ska rädda jämlikheten inom AI

Helene
 Thorgrimsson
DELA
-

När AI-algoritmer skapas följer skevheter från den fysiska världen med. Det ska KTH-professorn Kent Eriksson råda bot på genom ett åtgärdspaket för de digitala verktygen.

Tidigare forskning visar att orättvisor fortplantar sig från det fysiska finansieringsmötet in i den digitala världen. Mäns och kvinnors affärsidéer bedöms olika. När AI-algoritmer byggs upp tar man med sig de dåliga vanorna och lägger in dem som rutiner. Eriksson framhåller att det här självklart inte är avsikten, men det finns ett invant sätt att se på kvinnors och mäns företagande som behöver tydliggöras. Hans forskning kommer att identifiera de obalanser som finns och utifrån det föreslå ett åtgärdspaket. Både online only-banker och etablerade aktörer som storbankerna kommer att ingå i studien.

Varför är ert forskningsprojekt viktigt?

Kent Eriksson. Foto: Fredrik Persson.
Det har visat sig i olika sammanhang att algoritmer inte är så objektiva som man tror. Om det föreligger skevheter följer de med in i AI-verktygen eftersom det är människor som utformar dem, säger Kent Eriksson. Det gäller att i största möjliga mån se till att spelplanen blir så jämlik som möjligt.

– Ojämlikheten påverkar tillväxten i landet. För att ta vara på de konkurrensfördelar som Sverige har måste man säkerställa att potentialen tas tillvara – oavsett kön.

Vilken typ av kunskap kommer er forskning att generera?

– Först kommer kartläggningen att publiceras i forskningslitteratur. Därefter kommer ett åtgärdspaket att presenteras. Det ska innehålla allmänna riktlinjer så att olika aktörer blir medvetna om vad de ska tänka på för att skapa en så jämlik bedömning av affärsidéer som möjligt.

När blir resultaten tillgängliga?

– Vi har tidigare genomfört liknande studier så inom ett halvår kommer preliminära resultat att presenteras. I det nya forskningsprojektet kommer resultaten att kunna publiceras i senare delen av 2022.

Forskningsprojektet heter ”Könsstereotyper i relationen mellan entreprenörer och onlinebanker” och kommer att pågå 2021-2023. Handelsbankens forskningsstiftelser har bidragit med 1 935 000 kronor till projektet. Kent Eriksson bedriver forskningen inom ramen för det nystartade forskningslabbet Sustainable Finance Lab tillsammans med Malin Malmström, Luleå tekniska universitet.

Kontakta:kent.eriksson@abe.kth.se———

893

DELA