NY FORSKNING | Så minskar du osäkerheten vid gräsrotsfinansiering – expertens 3 tips

Maria
Gustafsson
DELA
Man investerar i crowdfunding.
Det kan vara klokt att vänta med att investera till senare delen av investeringsfönstret. Foto: Canva.

Det kan vara riskfyllt att investera i företag via crowdfunding. Forskare vid Blekinge tekniska högskola ger sina bäst råd för att minimera riskerna.

De senaste 10-12 åren har gräsrotsfinansiering, även kallad crowdfunding, ökat explosionsartat. Det är en form av företagsinvestering där nya företag i ett tidigt skede kan få flera mindre investeringar från allmänheten via digitala plattformar. Och den snabbast växande formen av gräsrotsfinansiering är den andelsbaserade, som innebär att investerare, så kallade ”backers”, investerar pengar mot att få ägarandelar i företaget. Det fungerar ungefär som att spara i aktier.

Ola Olsson. Foto: Blekinge tekniska högskola.

– Det finns alltid risker med investeringar, och särskilt i den här typen. Människor som engagerar sig i crowdfunding är över lag ovana investerare, samtidigt förväntar de sig avkastning. Det gör det extra intressant att förstå hur de hanterar osäkerheten i beslutsprocessen, säger Ola Olsson, Blekinge tekniska högskola, som i sin doktorsavhandling har studerat just detta. 

Kommunikationen avgör investeringsviljan

Ett skäl till den höga riskfaktorn är att backers inte träffar entreprenörerna bakom affärsidén som de investerar i. I stället har plattformarna diskussionsforum där investerare har möjlighet att ställa frågor till entreprenörerna. Forumet är öppet, så alla som är nyfikna och intresserade av affärsidén kan se vilken typ av interaktion och kommunikation som pågår.

– Vi har sett att ju tydligare svar som investerarna får på sina frågor till entreprenören, desto större blir investeringsaktiviteten. Så sättet att kommunicera avgör hur mycket investeringar företaget får.

U-format investeringsfönster

Tidigare forskning har visat att de flesta investerar i början av en crowdfunding-kampanj. Det kan även Ola Olsson se i sin studie, men den visar också att andelsbaserade crowdfunding-kampanjer har en stor aktivitet i slutet av kampanjen.

– Många avvaktar med att investera tills de anser att de har tillräckligt mycket information. Fakta ser ut att skapa trygghet, säger Ola Olsson.

Olika typer av investerare

De flesta backers investerar bara vid något enstaka tillfälle. Och de som gör det oftare bygger upp en bred portfölj, visar studien.

– Den gruppen är betydligt aggressivare i sin investeringsstrategi, de investerar gärna i mer riskfyllda projekt, exempelvis inom tech-sektorn. Genom att skaffa dig en bredare portfölj av investeringar får du bort en del av osäkerheten, säger Ola Olsson.

Kontakta ola.olsson@bth.se

3 tips för att minimera investeringsriskerna vid andelsbaserad crowdfunding:

  • Ta del av vad som skrivs på diskussionsforumen för att lära dig så mycket som möjligt om företaget. Och naturligtvis – ställ egna frågor som gör dig klokare och tryggare i ditt investeringsbeslut.
  • Ha inte bråttom att investera.  Ju senare i investeringsfönstret du agerar, desto mer har du på fötterna för att göra en riktigt god affär.
  • Bygg upp en bred investeringsportfölj. Att investera i många olika branscher ger dig utrymme att ibland ta mer risk, eftersom du har en bra riskspridning.


Mer om avhandlingen
Ola Olsson disputerade nyligen vid Blekinge tekniska högskola med avhandlingen How do backers manage investment uncertainty in equity crowdfunding?

Läs också:
Forskarens 5 bästa råd för att lyckas med crowdfunding
Crowdfunding: De är typerna som investerar i din idé

138

DELA