Högavlönade chefer lämnar sina jobb för startups

Maria
 Gustafsson
DELA
Foto: Unsplash.

Chefer och andra anställda med höga löner i multinationella företag byter oftare jobb än samma typ av arbetstagare i liknande icke multinationella företag. Inte helt sällan går de över till nystartade företag. Det visar Claudio Fassio, Sten K Johnson Center for Entrepreneurship, i sin forskning.

Hur kommer det sig att du intresserar dig för ämnet?
– Det är inte alltid klart vad de lokala företagen tjänar på att ha ett multinationellt företag i närområdet. Jag och mina medförfattare har undersökt fördelarna ur ett kunskapsöverföringsperspektiv.

Claudio Fassio är universitetslektor vid Sten K Johnson Center for Entrepreneurship och Circle, vid Lunds universitet. Foto: Johan Persson.
– Tänk dig en högavlönad chef i ett multinationellt företag som bestämmer sig för att lämna företaget och börja på ett inhemskt företag – kanske till och med i ett nystartat företag i samma stad. Den personen kommer förstås att ta med sig stora mängder kunskaper till det nya företaget. Samtidigt kan man ju tänka sig att det inte är så vanligt att man lämnar en tjänst med hög lön och bra förmåner. Därför ville vi ta reda på om chefer och högavlönade arbetstagare i ett multinationellt företag är mindre benägna att byta jobb till andra sorters företag, än vad samma typ av arbetstagare i icke multinationella företag är.

Och vad kom ni fram till?
– När vi jämför samma typ av arbetstagare utifrån kön, ålder, kompetens och utbildning i multinationella företag med dem i liknande icke multinationella företag ser vi att sannolikheten för att flytta till ett annat företag ökar om man arbetar för ett multinationellt företag än om man jobbar i den andra typen av företag. Detta gäller särskilt för chefer och anställda med höga löner.

– Det andra huvudresultatet är att det är mer sannolikt att arbetstagare i multinationella företag flyttar till andra multinationella företag och till nystartade företag, jämfört med de arbetstagare i icke multinationella företag. Vi hade inte förväntat oss att man flyttar till nystartade företag i den utsträckningen. Det är ett mycket viktigt resultat.

Varför då?
– För att ett nystartat företag ska bli framgångsrikt och växa behöver det också välutbildad och kompetent personal. Allra bäst är det om de anställda tidigare har jobbat i en internationell miljö. Möjligheten att attrahera bra folk till ett nystartat företag är en fråga som förtjänar mer uppmärksamhet.

Vem har nytta av era resultat?
– Vår forskning visar på en viktig aspekt av kunskapsöverföring mellan företag i en region, som beslutsfattare bör ha i åtanke när de utformar politik som ska locka till sig utländska direktinvesteringar. Rörlighet på arbetsmarknaden är en potentiell fördel för de företag som är verksamma i en region där ett nytt multinationellt företag etablerar sig. Kanske borde beslutsfattarna förbättra matchningen mellan lokala företags och nystartade företags efterfrågan på kvalificerad arbetskraft och det utbud av detsamma som ett multinationellt företag skapar vid etablering i en region.

– Det borde även finnas en politik som ser till att anställda som avskedas från multinationella företag – till exempel vid en företagsnedläggning – kan överföra sin sakkunskap till lokala företag i regionen. Det kan vara ett viktigt verktyg för att kompensera för de negativa effekterna av nedläggningen av ett dotterbolag. Slutligen borde multinationella företag se rörlighet på arbetsmarknaden som en möjlighet, snarare än en risk för kunskapsläckage, att skapa relationer med andra företag som tidigare anställda har gått till. Det kan göra de bättre förankrade i regionen.

Kontakta claudio.fassio@fek.lu.se

Mer om forskningen

Forskningsartikeln heter Leaving the multinational: The likelihood and nature of employee mobility from MNEs och är publicerad i Journal of International Business Studies (2022). Claudio Fassio som är verksam vid Sten K. Centre for Entreprenurship och Circle vid Lunds universitet, har skrivit artikeln tillsammans med Martin Andersson och Viroj Jienwatcharamongkhol vid Blekinge tekniska högskola samt Davide Castellani vid Henley Business School i England.———

834

DELA