BOKTIPS | Löften och sanningar om entreprenörskapets värde

Maria
 Gustafsson
DELA
Foto: The MIT Press.

Entreprenörskap är viktigt för ett lands tillväxt, konkurrenskraft och välmående. Men hur viktigt är det egentligen? Hur många arbetstillfällen skapar varje nystartat företag? Och hur länge överlever jobben – och företaget?

I boken The Promise and Peril of Entrepreneurship drar fyra ekonomer och forskare slutsatsen att jobbskapandet och överlevnadsgraden bland nystartade företag är mycket lägre i USA än vad som rapporteras av statliga källor. Till exempel kommuniceras det från myndigheter att hälften av nystartade företag lever vidare efter fem år, medan den här boken visar att det snarare handlar om drygt en tredjedel. Författarna har också undersökt vem som startar och driver nystartade företag, med fokus på etnicitet. Även här skiljer sig bilden stort från vad vi brukar höra från statligt håll. Detta har, enligt författarna, betydande konsekvenser för ekonomisk politik och forskning, och för de miljarder dollar som den offentliga och privata sektorn i USA satsar för att främja entreprenörskap.

Titel: The Promise and Peril of Entrepreneurship – Job Creation and Survival among US Startups
Författare: Robert Fairlie, Zachary Kroff, Javier Miranda, and Nikolas Zolas
Förlag: The MIT Press
Utgivningsår: 2023
ISBN: 9780262545358

52

DELA