NY FORSKNING | Så bör ni marknadsföra gröna innovationer

Maria
 Gustafsson
DELA
Det är inte alltid som företag ska marknadsföra gröna innovationer utifrån att de är klimatsmarta. Foto: Unsplash.

Varför väljer man att förflytta sig med delade elsparkcyklar? För att det är praktiskt eller miljövänligt? Eller något helt annat? Lundaforskare avslöjar motiven bakom användandet och tipsar företag hur de kan marknadsföra gröna innovationer.

Elsparkcykeln är sedan några år en självklar interiör i många storstäder. Phil Flores, Lunds universitet, har i sin doktorsavhandling studerat varför människor i Sverige och Danmark använder delade elsparkcyklar.

– Det finns två grupper av användare, de som är intresserade av innovation inom transportsektorn och de som är miljömedvetna. Båda grupperna tycker att delade elsparkcyklar är praktiska och roliga, berättar han.

– Den njutbara aspekten av transportsättet är faktiskt den främsta anledningen till att man använder den här typen av delade fordon. Man vill ha roligt helt enkelt.

Phil Flores. Foto: Johan Persson.

Miljöaspekten relevant i senare skede

Phil Flores forskning visar att miljömotivet inte är viktigt när man ska ta steget att börja använda elsparkcykeln. Det blir däremot viktigare när man ska bestämma sig för om man ska fortsätta att använda elsparkcykeln som ett transportmedel.

Enligt Phil Flores kan hans forskning göra det enklare att förstå hur företag kan marknadsföra gröna innovationer på ett framgångsrikt sätt. Han har tre tips till företag som ska sjösätta sin marknadsföring.

Tre tips inför marknadsföring av gröna innovationer:

  • Begränsa inte marknadsföringen till de avsedda fördelarna med produkten/tjänsten, som att den är miljövänlig eller klimatsmart. Det är inte det främsta skälet till att människor väljer att prova den.
  • Fokusera på att marknadsföra produkten/tjänsten utifrån de personliga fördelarna för konsumenten. Människor använder till exempel elsparkcyklar främst för att det är kul.
  • När konsumenterna väl använder produkten/tjänsten är det dags att betona de miljömässiga fördelarna i marknadsföringen. Miljöfördelar får konsumenter att känna sig tryggare med sitt köp vilket kan leda till större tillfredsställelse och fortsatt användning.

Var det något i din forskning som förvånade dig?

– Ja, jag trodde nog att det var fler som använder cyklarna för att det är en statusmarkör och har ett symboliskt värde för dem. Men det verkar inte så. Men å andra sidan är det känt att människor inte alltid erkänner att de använder produkter för att kommunicera något om sig själva, säger Phil Flores.

Kontakta phil.flores@fek.lu.se

Mer om avhandlingen

Phil Flores disputerade nyligen vid Lunds universitet med avhandlingen Not all green innovations are created equal: Consumer innovativeness and motivations in the adoption of shared micromobility. Till avhandlingen.

149

DELA