HALLÅ DÄR! Magnus Mähring – expert på artificiell intelligens

Maria
 Gustafsson
DELA
Magnus Mähring. Foto: Juliana Wiklund.

AI är här för att stanna och ingen vet var den nya tekniken finns om tio år. Men att den kommer att förändra vardagen för många småföretag och startups står klart. Så på vilket sätt kommer entreprenörer att ha nytta av AI? Och vilka är riskerna? Esbri frågade AI-experten Magnus Mähring, professor i entreprenörskap och digital innovation vid House of Innovation, Handelshögskolan i Stockholm.

Vilken typ av artificiell intelligens påverkar småföretagare allra mest?

– Den teknik man pratar mest om just nu är large language models (LLM) som ChatGPT och Microsoft Copilot bygger på. Med hjälp av stora databaser och sannolikhetsbedömningar svarar den på frågor och skriver olika typer av texter, skapar bilder, med mera. Många använder redan ChatGPT i sitt dagliga arbete och den beräknas bli en personlig assistent till mängder av människor framöver. Det är förmodligen tjänstemannajobb, snarare än fysiska jobb eller servicejobb, som påverkas av den här tekniken allra mest.

Hur påverkas småföretag av AI idag och om tio år?

– Låt oss skilja på etablerade småföretag och startups. För den första gruppen finns det stora produktivitetsvinster med AI genom att tekniken kan förenkla vissa processer, till exempel bokföring och alla former av kommunikation. Det innebär också att småföretag som erbjuder de tjänsterna har anledning att vara oroliga eftersom kunderna kan komma att insourca tjänsterna allt mer.

– På startup-sidan integrerar man alltmer artificiell intelligence i sina affärsmodeller från början. Så det är en stor skillnad. Investerare letar också efter teknikdrivna företag med en funktionalitet som man inte kan ha utan AI.

– AI kommer att påverka alla företag i alla branscher. Särskilt kommer de administrativa processerna förändras. Därför måste alla småföretag steppa upp genom att släppa gamla modeller, lära sig om AI och ta hjälp av tekniken. Annars kommer många att bli utkonkurrerade. Artificiell intelligens påverkan på småföretag om tio år har vi ingen aning om.

Vilka är de främsta fördelarna med AI för småföretag?

– Mer kostnadseffektiva processer utan att behöva investera. Tillämpningsområdena spänner över allt som producerar text och ”tänker”. Det vi normalt ser som problemlösning eller intellektuellt arbete kommer att påverkas. Effekterna är svåra att överblicka.

Hur kommer tekniken att påverka entreprenörers kreativitet och innovationsarbete?

– Det centrala är att samarbeta med AI och se den som en partner i det man utvecklar. Den hjälper till att lösa problem – inte bara snabbare, utan också annorlunda.

Vilka risker kan artificiell intelligens innebära för småföretag och startups?

– En risk med AI är att teknikutvecklingen går så snabbt att det blir svårt att förstå hur vi ska använda den. Vi kan också få en övertro på vad tekniken kan leverera och automatisera. Det kan leda till fel beslut vilket i sin tur kan innebär hur många risker som helst. Med AI behöver vi vara på tårna hela tiden.

– Det bli en stor omställning att hitta rätt förhållningssätt till tekniken. Jag menar att människor och algoritmer kommer att vara sammanblandade – vi kommer att ha kollegor som inte är människor.

– Man ska också komma ihåg att verktyg som ChatGPT sparar allt vi delar med oss av i sin databas. Så företag måste vara försiktiga med att lägga upp företagsstrategier, egenframtagen teknologi och annan information man vill hålla hemlig. ChatGPT svarar utifrån innehållet i sin databas, vilket kan innebära att företagshemligheter sprids. Vill man inte att den uppladdade informationen ska sparas i databasen kan man enkelt stänga av funktionen, vilket kräver en billig prenumeration som kostar cirka 30 dollar i månaden.

Vilken typ av AI-kompetens behöver entreprenörer och småföretagare skaffa sig för att vara fortsatt relevanta och inte tappa konkurrensfördelar?

– För småföretagare är det viktigaste nu att testa tekniken, vara nyfiken, kreativ och proaktiv. Det finns mycket gratis stöd i detta på exempelvis Youtube och i olika guider på Internet. Så tröskeln är låg.

Kontakta magnus.mahring@hhs.se

333

DELA