NY FORSKNING | Rätt styrelseledamöter ökar innovationsgraden hos startups

Maria
 Gustafsson
DELA
Det lönar sig att ta in innovationskompetens i styrelsen. Foto: Unsplash.

Nystartade företag har sällan råd att anställa all kompetens de behöver. Men att välja styrelseledamöter med omsorg kan vara tillräckligt för ett företag som vill vara innovativa.

En styrelses främsta roll är tillsyn, men i små nystartade företag kan ledamöterna också vara viktiga strategiska personer. Ingrid Viklund Ros, KTH, har i sin doktorsavhandling studerat olika infallsvinklar på kunskapsspridning och överspillningseffekter i och mellan bolag. Bland annat har hon studerat styrelseledamöters roll för innovation (Innovationsmått: patent och varumärkesskydd).

– Många nystartade företag har inte råd att anställda kompetens, men väljer man ut minst en styrelseledamot som jobbar, eller sitter i styrelsen, för ett etablerat företag som ansökt om patent tidigare så ökar det startupens möjligheter att ansöka om patent.

– Detta är något man har antagit tidigare, men nu finns det vetenskapligt stöd för det, säger hon.

Bra kännedom för många

Även ledamöter med erfarenheter av varumärkesskydd påverkar en startups chanser att ansöka om patent.

– Däremot spelar en styrelseledamots erfarenhet av varumärkesskydd ingen roll för ett nystartat företags möjligheter att ansöka om varumärkesskydd. Och det är kanske inte så förvånande med tanke på att det inte är en lika dyr process.

Ingrid Viklund Ros jobbar idag som arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen. Foto: Niklas Lehman.

Förutom att det är bra för nystartade företag att veta att det lönar sig att lägga tid på att hitta rätt personer till styrelsen, är det fler aktörer som kan ha behållning av resultaten.

– Företagsrådgivare har också nytta av att känna till att det är så här. Och naturligtvis är det bra att personer som väljer att gå in i nystartade innovativa bolag som styrelseledamöter vet att de kan göra skillnad om de har rätt erfarenheter, säger Ingrid Viklund Ros.

Exporterfarenheter också till nytta

I doktorsavhandlingen finns det också en studie som visar att nystartade företag som har minst en person i styrelsen med exporterfarenheter också ökar sina chanser att börja exportera.

Kontakta ingridviklundros@gmail.com

Mer om avhandlingen
Ingrid Viklund Ros disputerade nyligen vid KTH med avhandlingen Exploring the links between knowledge spillovers, trade, productivity, and innovation. Utöver studierna som nämns i artikeln innehåller avhandlingen också studier om offshoring på patentansökningar samt europeiska företags drivkrafter för solinnovation. Till avhandlingen.

286

DELA