Färdig hållbarhetsanalys ger mer klirr i kassan

Helene
Thorgrimsson
DELA
Foto: Micheile Henderson, Unsplash.

Cirkulära företag bör göra en egen hållbarhetsanalys innan de söker kapital. Det underlättar för finansiärerna eftersom de slipper göra jobbet. Och chanserna att få pengar för affärsidén ökar.

Finansiella tjänster har en enorm potential och ökad användning av finansiella tjänster är bra för samhällsutvecklingen. Det hävdade två forskare vid ett nyligen genomfört Estrad:webbinarium.

– Är vi hungriga äter vi såklart inte pengar men de gör det möjligt att äta. Pengarna möjliggör också husköp och att starta företag, sa Kent Eriksson, professor vid KTH och en av föreståndarna för det nystartade forskningslabbet Sustainable Finance Lab (SFL).

Kent Eriksson. Foto: Fredrik Persson.
SFL vill bidra till att öka finansiärernas kunskap för att de lättare ska kunna göra hållbara satsningar. Inom centrumet finns tvärvetenskaplig forskning som bidrar med olika perspektiv, och här möts expertis inom teknik, nationalekonomi, filosofi och företagsekonomi.

– SFL har startats eftersom finansmarknaden behöver ny kunskap för att kunna verka som en transformativ kraft mot cirkulär ekonomi och ett hållbart samhälle, säger Malin Malmström, professor vid Luleå tekniska universitet och den andra föreståndaren för centrumet.

Men eftersom centrumet är helt nytt finns ännu inga färdiga forskningsresultat eller nya mätmetoder för cirkulära och hållbara företag. Finansiärer är vana att värdera linjära affärsmodeller och cirkulära modeller följer inte den mallen. Olika typer av hållbara företag behöver värderas utifrån en ny logik.

Så vad ska ett cirkulärt företag som söker pengar tänka på?

Kent Eriksson hävdar att det inte räcker att säga att företaget är hållbart. Genom att göra en egen hållbarhetsanalys underlättar man för finansiärerna. Det bästa är att kolla upp vilka hållbarhetskriterier banken eller finansiären har och utforma rapporten utifrån dessa. Då är analysen redan klar vilket underlättar finansiärernas arbete. Och därigenom förbättras företagets möjligheter att erhålla kapital.

Malin Malmström. Foto: Luleå tekniska universitet.
– Ju mer färdigtuggat analysmaterial du kan bidra med – desto lättare blir det för finansiärerna att fatta ett positivt beslut. Det vet vi ju alla att det är lättare att vara schysst mot någon som redan har varit schysst mot dig, säger Eriksson.

Som kvinna och företagare behöver man också vara förberedd på frågor som rör hot och förluster. Frågorna ska naturligtvis besvaras, men det gäller att fokusera på uppsidorna med affärsidén som man presenterar. Som hur de ska uppnå lönsamhet och tillväxt.

– Det här är inte viktigt enbart ur kvinnornas synvinkel, utan även för de som satsar pengar. Forskning visar att när kvinnor missgynnas är det negativt för finansiärerna, de förlorar avkastning på grund av detta, säger Malmström.

Man ska inte tro att det räcker att kartlägga företagets hållbarhet vid det enstaka tillfället när man söker pengar, och att man sedan kan luta sig tillbaka.

– Hållbarhetsaspekterna kommer att utvecklas kontinuerligt och därför gäller det att som företag föra en dialog med finansiärer och att vara följsam med tanke på deras kriterier avseende hållbarhet, säger Eriksson.

Kontakta:
kent.eriksson@abe.kth.se
malin.malmstrom@ltu.se

Läs mer om Sustainable Finance Lab i en tidigare artikel.

Se hela webbinariet som webb-TV.
——-

1663

DELA