AVHANDLING | Så främjar innovation utveckling i Rwanda

Maria
Gustafsson
DELA
Foto: Unsplash (Glenn Carstens-Peters)/Lunds universitet.

Kunskap och innovation är helt central för ett lands utveckling. Men det krävs rigida system för att det ska kunna överföras och användas i praktiken. Det är en utmaning i många utvecklingsländer. Parfait Yongabo har studerat hur innovationssystemet i Rwanda bidrar till socioekonomisk utveckling.

Grattis till disputationen! Berätta, vad handlar din avhandling om?

– Jag har analyserat hur produktion, överföring och användning av kunskap bidrar till socioekonomisk utveckling i Rwanda. I landet saknas policyramar och institutionella förutsättningar för att kunskap enkelt ska kunna användas och i längden bidra till socioekonomisk utveckling.

– Det finns ett stort intresse för kunskapsbaserad utveckling i Rwanda. Därför har jag undersökt hur det nationella innovationssystemet har integrerats och hur det används för att främja innovation och utveckling i landet.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Min forskning skildrar politiska insatser och utmaningar i att etablera ett effektivt innovationssystem. Men också hur intressenter organiserar sig för att öka innovationskraften i Rwanda. De viktigaste politikområdena som vetenskap, teknik och innovation samt utbildning, industri och offentlig politik finns på plats. Men politiken är svår att genomföra på grund av att aktörerna jobbar i stuprör. På så vis uteblir ett systematiskt fungerande system.

– En av de stora utmaningarna är att mobilisera och fördela resurser för forskning och utveckling, samt för vetenskap, teknik och innovation. Låg forskningskapacitet i landet är också en utmaning.

Var det något i forskningen som förvånade dig?

– Ja, jag förvånades över de lågutbildade och fattiga jordbrukarnas stora intresse för teknik och innovation. Många vill till exempel se ny jordbruksteknik vid användning av insatsvaror. De tror att teknik och innovation kan öka deras produktion. Det bådar gott eftersom det ofta är en stor utmaning att få slutanvändarna att acceptera innovationer.

Varför är din avhandling viktig?

– Innovation är viktigt för utveckling i olika delar av världen, men processen är fortfarande komplex och svår att förenkla. Min forskning kan ge insikter om hur komplexiteten kan hanteras i utvecklingsländer med svaga institutioner och knappa resurser. Avhandlingen ger också praktiska politiska alternativ till frågorna.

– Jag föreslår till exempel att man skapar incitamentsystem för företag som deltar i forsknings- och innovationsverksamheter. Det kan förslagsvis vara skattebefrielse för vissa produkter som har kommit ur samarbete mellan universitet och industri. Jag föreslår också att man skapar ett användarvänligt system för immateriella rättigheter, för att enkelt kunna kommersialisera kunskap. Att bygga ett hållbart finansieringssystem för forskning och innovation är också ett av förslagen i avhandlingen.

Vem kan dra nytta av din forskning?

– Beslutsfattare, chefer och yrkesverksamma som arbetar med innovationsfrågor i Rwanda och andra utvecklingsländer. Resultaten är också intressanta för forskarvärlden.

Kontakta yoparfait@gmail.com

Mer om avhandlingen
Parfait Yongabo disputerade vid Lunds universitet 7 oktober 2021 med avhandlingen Fostering Knowledge uptake in Emerging Innovation Systems: Enhancing Conditions for Innovation in Rwanda, som kan laddas ner som PDF.———–

834

DELA