NY FORSKNING | Platsen viktig för att förstå entreprenöriella ekosystem

Maria
Gustafsson
DELA
Kathleen Burke menar att beslutsfattare och andra makthavare som vill utforma effektiva program för en hållbar utveckling utifrån entreprenöriella metoder har nytta av hennes forskning. Foto: Unsplash/Handelshögskolan i Stockholm.

Med platsen som lins kan vi lättare förstå ett entreprenöriellt ekosystem som verkar för hållbar utveckling. Det menar Kathleen Burke, som nyligen disputerade vid Handelshögskolan i Stockholm.

Grattis till disputationen! Berätta, vad har du studerat?

– Jag har studerat entreprenöriella ekosystem (EE), och hur platsen och de band som ett samhälle har till platsen formar ekosystemet för att möta samhällets behov.

– Det är främst två ekosystem jag har studerat. Dels det brittiska forsknings- och innovationsprojektet ”Recirculate”, som bygger ett ekosystem med afrikanska forskare för att utveckla den cirkulära vattenekonomin. Jag har också följt det chilenska entreprenöriella ekosystemet kring det historiska arvet från koppargruvindustrin.

Vilka är dina främsta praktiska resultat?

– Att platsen är viktig för att vi ska förstå EE, och att den är central av flera skäl. Det är där de sociala problemen finns, vilket formar hur entreprenörer och andra samhällsaktörer förstår sin omgivning – särskilt de möjligheter och utmaningar som finns där. Entreprenörer, oavsett om de är lokala eller inte, behöver känna till platsens situation och villkor. Platsen är en social aspekt av ekosystemet eftersom aktörerna – grundare, investerare, akademiker, beslutsfattare, branschfolk och anställda inom civilsamhället – använder platsen för att skapa sociala band som är viktiga för att lösa lokala problem.

– Och förutom den relationsskapande funktionen, kan kopplingen mellan människor och plats sätta i gång entreprenöriella aktiviteter som bidrar till en hållbar utveckling på platsen.

Var det något i din forskning som förvånade dig?

– Ja, trots att ett begrepp som plats är så universiellt finns det oändligt många uppfattningar om hur platser ser ut och vad det innebär för en plats att vara entreprenöriell. Och det finns många olika visioner för en plats.

– Vad jag såg i Recirculate-projektet var att de olika visionerna för projektet är det som gör det så levande. Och nyckeln till att få i gång ekosystemet kring projektet var att skapa utrymme för folk att mötas över geografiska gränser, över discipliner och över olika sektorer i samhället.

Varför är din forskning viktig?

– Min forskning visar att platsen är en nyckelfråga för de som skapar entreprenöriella ekosystem för en hållbar utveckling. Platsen kan bli ett språk som vi alla relaterar till, så att visionerna för det regionala eller transregionala ekosystemet breddas till att omfatta de mest sårbara – alltså de som har störst nytta av initiativ för social påverkan.

Vem har nytta av din forskning?

– Bland annat beslutsfattare som i linje med FN:s globala hållbarhetsmål vill utforma inkluderande och effektiva program för en hållbar utveckling utifrån entreprenöriella metoder. Makthavarna behöver lyssna på det civila samhället för att förstå vilka behov som finns och hur man kan lösa dem. Men jag skulle säga att alla som utvecklar ekosystem för att driva social påverkan har nytta av min forskning.

Kontakta kathleen.burke@phdstudent.hhs.se

Mer om avhandlingen
Kathleen Burke disputerade nyligen vid Handelshögskolan i Stockholm med avhandlingen Place Matters: Understanding the role of place in entrepreneurial ecosystems. Till avhandlingen.

313

DELA