NY FORSKNING | Det visste du inte om affärsänglar

Maria
 Gustafsson
DELA
Affärsänglar är en förmögen grupp som är smartare än andra. Foto: Unsplash.

Att de är viktiga investerare för många startupbolag känner vi till sedan tidigare. Men vilka är egentligen affärsänglarna? I en ny avhandling avslöjas flera saker om investeringsgruppen som vi tidigare inte visste.

Affärsänglar är viktiga för innovation och entreprenörskap, ändå har vi hittills inte vetat allt om dem. Men nu har forskare vid Handelshögskolan i Stockholm genomfört en djupgående studie av färsk data från bland annat Bolagsverket och Riksarkivet och fått fram helt ny kunskap om de svenska affärsänglarna.

Investerar i tidigt skede

Katarina Warg. Foto: Juliana Wiklund.

Katarina Warg, som är en av forskarna, har i sin doktorsavhandling studerat finansiering av nya företag och innovation, där studien om affärsänglar ingår.

– Vi kan se att de bidrar med lika mycket kapital till nystartade företag som interna investeringar gör. Alltså pengar från grundarna, deras familj eller de anställda. På så sätt är affärsänglarna en mycket viktig källa till externt kapital, säger hon.

Affärsänglar investerar oftast i unga startups, och går i regel in med pengar i ett tidigare skede av företagets utveckling än vad riskkapitalister gör.

– De satsar på andra typer av bolag än vad riskkapitalisterna gör, berättar Katarina Warg, och menar att de två investeringsgrupperna kompletterar varandra.

Framgångsrika och förmögna

Människor som har möjlighet att satsa privata pengar i andras bolag, har förstås det gott ställt. Men hur förmögna är affärsänglarna? I studien har Katarina Warg jämfört affärsänglars förmögenhet, karaktärsdrag och förmågor med den svenska populationen i sin helhet och med andra av de mest förmögna individerna i Sverige.

– Änglarna ligger i toppskiktet bland de mest förmögna människorna. Och jämfört med de andra grupperna är en större andel universitetsutbildade.

Tar gärna risker

Studien visar också att det är vanligt att affärsänglar har arbetat inom finansbranschen och att de har ledarskapserfarenheter.

– Många affärsänglar har även erfarenhet av startups. Jämfört med hela populationen och andra förmögna har änglarna gjort fler framgångsrika exits, berättar Katarina Warg, som även har studerat affärsänglarnas investeringsportföljer.

– De tar generellt större risker i sina investeringsportföljer, vilket indikerar att de har större riskaptit än andra grupper.

Högt IQ och andra förmågor

Katarina Warg var intresserad av att undersöka affärsänglars kognitiva och icke kognitiva förmågor, för att se om de skiljer ut sig från hela populationen och från gruppen med andra förmögna i toppskiktet. Genom att analysera registerdata vid Riksarkivet och Rekryteringsmyndigheten, där resultat från mönstringen finns, har hon kunnat dra slutsatser kring manliga affärsänglars förmågor.

– Vi ser att affärsänglar har högre IQ än andra och även i tester av icke kognitiva förmågor står de ut jämfört med hela populationen och med andra som tillhör gruppen förmögna i Sverige. Det finns inget offentligt register där kvinnors kognitiva och icke kognitiva förmågor samlas in, så tyvärr vet vi inte om dessa resultat även stämmer för kvinnor.

– Men när vi uppskattar individers kognitiva förmågor med hjälp av utbildningsresultat så framgår samma mönster, och då ingår även kvinnorna.

Kvinnor investerar ofta med andra

Knappt en av fem av affärsänglarna är kvinnor, och man kan se att deras investeringar skiljer sig från männens. De flesta kvinnor föredrar att investera med andra, ofta med familjemedlemmar men även med andra affärsänglar.

– Det gör det svårt för oss att veta vem som egentligen investerar, säger Katarina Warg.

En annan grupp som skiljer sig från affärsänglarna som helhet, är de med en specifik typ av kunskap, till exempel forskare inom biomedicin.

– De tenderar att göra mycket mindre investeringar och investerar främst i företag som är direktkopplade till deras kunskapsområde. De fyller en annan funktion än bara kapitaltillförsel, ofta ingår de i styrelsen, berättar Katarina Warg.

Kontakta Katarina Warg: kwa.fi@cbs.dk

Mer om avhandlingen
Katarina Warg disputerade nyligen vid Handelshögskolan i Stockholm med avhandlingen Essays In Entrepreneurial Finance: Financing New Firms and Innovations som går att läsa som PDF. I dag är hon verksam vid Copenhagen Business School.

1305

DELA