NY AVHANDLING | Så blir industrin hållbar

Maria
 Gustafsson
DELA
Foto: Unsplash.

Omställning till en hållbar produktutveckling skapar osäkerhet i många företag. Vilka hot och möjligheter finns det? Och var börjar vi? Ny avhandling ger vägledning.

Jesko Schulte. Foto: Privat.
För att hänga med i övergången till ett hållbart samhälle krävs snabba och kanske omvälvande förändringar inom alla sektorer. För företag som tillverkar socialt och miljömässigt ohållbara produkter är övergången på liv eller död.

– De kan välja att fortsätta med samma produkter och metoder. Men då riskerar dem att tappa konkurrenskraft, skada varumärket eller hamna i klinch med lagen. Och de kommer inte lyckas attrahera kompetenta medarbetare eller investerare till företaget. Har de i stället hållbara lösningar och produkter kommer det skapa affärsmöjligheter, ett stärkt varumärke och fler kunder, säger Jesko Schulte vid Blekinge tekniska högskola.

Han har i sin doktorsavhandling studerat och arbetat med flera svenska tillverkningsföretag och deras processer med innovativa och hållbara produkter. Bland annat Volvo Construction Equipment som tillverkar byggmaskiner, GKN Aerospace som gör avancerade delar till flygplans- och rymdraketsmotorer och Roxtec som tillverkar tätningslösningar för kablar och rör.

Gäller hitta rätt balans

Jesko Schulte menar att det är vanligt att företag har en ambition att bli bättre på hållbarhet för att vara konkurrenskraftiga på sikt. Men de har svårt att se hur de ska tjäna pengar på det och hur omställningen ska gå till praktiskt. Jesko Schulte har stöttat de nämnda företagen i att göra den analysen med hjälp av en så kallad riskhantering. Den innebär att man tittar på hot och möjligheter med omställningen.

– Är man för passiv i omställningsarbetet riskerar det att bli ett hot, som att varumärket skadas som jag sa tidigare. Men går man för hårt fram med för mycket hållbarhetstänk blir produkten för dyr och ingen vill köpa den. Företagen måste hamna på rätt ställe i den balansgången. Hur hållbar ska produkten vara och hur snabbt fram ska vi gå? För att dra nytta av möjligheterna som finns med omställning får man varken vara för passiv eller för proaktiv, säger Jesko Schulte.

Enligt Schulte behöver många företag stöd för att fatta de här besluten systematiskt och strategiskt. I arbetet med avhandlingen har han jobbat tillsammans med företagens anställda under produktutvecklingens tidiga fas. Med hjälp av riskhantering har de hittat en väg framåt mot att utveckla produkter som bidrar till samhällets omställning – och stärker företaget.

Verktyg för en smidig omställning

GKN Aerospace ville ta fram en ny komponent till en flygmotor som hade ett mer hållbart material och en mer hållbar tillverkningsmetod än den tidigare komponenten. Den skulle 3D-tryckas och företaget ville veta hur de systematiskt kunde se vilka hot och möjligheter det fanns med det nya konceptet. Tillsammans med Schulte utvecklade företaget en metod för att synliggöra hot och möjligheter kopplade till bland annat utsläppsnivå, kritiska material och vikt.

– De nya materialen och tillverkningsmetoderna var ur ett hållbarhetsperspektiv bättre. Men de ledde till att komponenten vägde mer, vilket innebar mer bränsleförbrukning. Genom strategisk riskhantering kunde vi hitta nya lösningar där vi systematiskt tog hänsyn till både affärsaspekten och till social och miljömässig hållbarhet, förklarar Jesko Schulte.

I avhandlingen finns flera typer av verktyg för att underlätta övergången till hållbar produktutveckling. Bland annat har Schulte 21 rekommendationer för hur företag kan jobba med riskhantering. De fungerar som stöd för att tänka och skapa medvetenhet kring frågan och för att hitta och bedöma hot och möjligheter. Här är sex stycken av dem:

• Fokusera på kopplingen mellan företagets positiva eller negativa bidrag till hållbar utveckling och vilka konsekvenser det kan få för företagets framgång.
• Lyft fram farorna med att inte göra en omställning.
• Operationalisera vad hållbarhet betyder för företaget.
• Inkludera både ett kort och ett långt tidsperspektiv i hanteringen av hållbarhetsrisker.
• Utforska möjliga scenarier med hjälp av prognoser utifrån dagsläget och backcasting (arbeta bakåt) från en framtidsvision.
• Utbilda anställda i hållbarhetsrisker och se till att personer på ledningsnivå ansvarar för riskhantering och hållbarhetsfrågor.

Hållbarhet och vinst hänger ihop

Enligt Jesko Schulte behöver tillverkningsföretag komma bort från idéen om att man måste offra lite vinst för att bidra till miljömässig och social hållbarhet. Hur lönsam du är i framtiden hänger ihop med hur hållbar du är, menar han.

– Kunder ändrar sina beteenden och det är upp till företagen om de vill brottas med hoten eller glida med möjligheterna. Det är de som väljer vilka material och tillverkningsmetoder som används. Valen avgör både om vårt samhälle är hållbart eller inte och om företaget blir en vinnare eller förlorare i omställningen. Det har både GKN, Volvo Construction Equipment och Roxtec insett.

– Under mina år som doktorand har företagens intresse att jobba med hållbar produktutveckling ökat markant. Många inser att deras val kommer att vara avgörande för hur det kommer att gå för människa och planet. säger Jesko Schulte.

Kontakta jesko.schulte@bth.se

Mer om avhandlingen
Jesko Schulte lade fram avhandlingen Strategic Sustainability Risk Management in Product Development Companies vid Blekinge tekniska högskola 9 december 2021. Den kan laddas ner som PDF.———

904

DELA