NY AVHANDLING | Innovation som självförverkligande verktyg

Maria
 Gustafsson
DELA
Foto: Unsplash.

Genom att studera vad turistföretag faktiskt gör i praktiken kan vi få ledtrådar till hur turismen kan utvecklas. Det visar en ny avhandling.

Stuart Reid vid Lunds universitet har i sin doktorsavhandling studerat företagsamhet i små turistföretag i Sverige och Australien. Fokus har varit att studera hur turistföretag gör innovation och entreprenörskap – vad han själv beskriver som ”vad som får dem att ticka och gå”. Det har han tagit reda på genom intervjuer och observationer.

– När det gäller innovativt handlande kan vi egentligen bara ställa frågor om tidigare handlingar. Då ligger fokus på att berätta hur innovationer har skett. När det handlar om att utföra entreprenörskap kan vi bara observera för att se hur det sker, säger Stuart Reid.

Syftet med studien är att ge forskare och politiker insikter i hur man kan jobba med utveckling inom turismen. Han menar att först när vi förstår hur företagande ”görs” och att det inte bara är något industriellt och affärsmässigt – utan också något som i hög grad påverkas av exempelvis familj och personliga intressen – kan vi förstå vilka åtgärder som behövs för att lyckas driva ett företag. Att studera företagandets praktik ger oss alltså insikter kring vilka åtgärder som är lämpliga för att uppnå företags- och branschutveckling.

– I turismsektorn är den viktigaste resursen för entreprenörskap kulturellt kapital, det vill säga att ha kunskapen som är knuten till det personliga lärandet. Det är mer värdefullt än det ekonomiska kapitalet. Om man känner till det, kan det eventuellt vara lämpligt att stödja entreprenörernas lärande i stället för att ge ekonomiskt stöd för till exempel marknadsföring, förklarar Stuart Reid.

Personligt lärande

Stuart Reid, Lunds universitet, har studerat hur små svenska och australiensiska turistföretag

För att förstå turismens företagsamhet behöver man se på det utifrån olika perspektiv. Han menar att vi då kan lära oss något om de olika sidorna av företagsamhet – som innovation, konstruktion, genomförande, intervention och reflektion. Innovation i turismföretag handlar mycket om att lära sig eller att veta vad man ska göra. Samtidigt som lärandet är personligt och kommersiellt. Enligt Reid vet företagen hur de ska få tag på det de behöver för att innovera eftersom de har lärt sig om det under en lång tid. Lärandet är centralt i sammanhanget.

– När vi tittar på innovation i en vidare mening ser vi hur innovatörer inte bara förnyar sina företag utan också är involverade i att förnya sig själva, eller att lära sig, säger Stuart Reid.

Han förklarar att det tyder på att vi måste vara uppmärksamma på hur människor i praktiken gör företagande och ta hänsyn till vad som är viktigt för dem i ett vidare perspektiv.

– Vi kan inte anta saker i förväg, som att det nödvändigtvis handlar om att skapa ett kommersiellt företag, utan att det kanske också handlar om att förverkliga personliga kreativa intressen eller att ha tid för familjen. Vi måste överväga om andra saker är viktiga och hur andra former av stöd kan vara till hjälp för företagare.

Alla som driver företag vet att det är en komplex och varierad verksamhet. Stuart Reid menar att det inte går att reducera företagandet till en generaliserbar teori. I sin forskning har han använt flera teorier och olika metoder för att kunna ”se” och visa en del av den variation som finns inom entreprenörskap.

– På så sätt handlar mitt arbete om att vara vägledande snarare än slutgiltigt. Jag vill också visa på fördelarna med att fokusera på företagsamhet ur ett praktikperspektiv, alltså att studera företagsamhetens handling. När vi gör det börjar vi se att företagsamhet är varierande och att vi kan lära oss av de olika sätten att ”göra” företagsamhet på, säger Stuart Reid.

Vem har nytta av din forskning?
– Den är ett bidrag till entreprenörskaps- och innovationsforskningen, och även användbar i politiken. Innovation ses vanligtvis som en kommersiell process där nya idéer blir innovation som tar sig ut på marknaden. Men om vi ser på innovation som en praktik, något man gör, kan vi se att det handlar också mycket om individer som lär sig eller förnyar sig själva. På så vis handlar innovation inte bara om företag, utan också om människor.

– När vi studerar hur människor jobbar i ett företag blir det tydligt att entreprenörskap inte bara handlar om att driva företag. Entreprenörskapen har även personliga dimensioner som rör familj och personliga intressen. Om vi vill hjälpa företag att utvecklas behöver vi ta hänsyn till hela individen snarare än att enbart stötta dem i att starta företag. Det är något som politiker och företagsrådgivare bör ha med sig, säger Stuart Reid.

Kontakta stuart.reid@ism.lu.se

Mer om avhandlingen
Stuart Reid disputerade nyligen vid Lunds universitet med avhandlingen Touring Tourism Enterprising: Mundane Practices of Tourism Development som går att läsas som PDF.———

717

DELA