TEKNIKPARKER | Så har brasilianska armén nytta av färsk svensk forskning

Maria
 Gustafsson
DELA
Linköping Science Park. Foto: Pernilla Andersson. Sverige genomförde Gripen-affären med Brasilien sommaren 2015. Affären är värd cirka 40 miljarder kronor. Foto: Saab.

Eduardo Cadorin är överstelöjtnant i den brasilianska armén och har nyligen doktorerat vid Linköpings universitet. Kunskapen om hur teknikparker lockar till sig talanger tar han med till sin arbetsplats.

Brasilianska armén inledde ett moderniseringsarbete för några år sedan, som bland annat handlade om att ta fram ny teknik till försvarsprodukter. Sverige och Brasilien ingick då ett bilateralt samarbete, och Eduardo Cadorins doktorandutbildning vid Linköpings universitet är en del av samarbetet.

Eduardo Cadorin är nu tillbaka i tjänst som överstelöjtnant i Brasilien på heltid efter att ha studerat vid Linköpings universitetet på deltid i några år. Foto: Teiksma Buseva.
Gemensamt för företag i en teknikpark är att de är högteknologiska och kunskapsintensiva. De letar ständigt efter talangfulla människor för att ligga i framkant inom innovationsutveckling. Eduardo Cadorin har studerat hur teknikparkerna gör för att locka till sig talanger. Det visar sig att imagebyggande är centralt i det arbetet.

– Teknikparker som lyckas rekrytera talanger lägger mycket tid på att bygga sin image. De organiserar aktiviteter som passar talangernas egenskaper och företagens mognadsnivå. Man erbjuder tillexempel kurser och seminarier i entreprenörskap. En innovativ miljö och stora möjligheter till affärsutveckling attraherar talanger, säger Eduardo Cadorin.

– Ledningen bör begära stöd från statliga organ för att stimulera forskning och utveckling. Men också för att marknadsföra parkens företag och möjligheterna där.

Forskning redan använd av brasilianska armén

Brasilianska armén har redan haft nytta av Eduardo Cadorins forskning. Till exempel har Linköping Science Parks utvecklingsarbete stått som modell för framgångsrika teknikparker. 2018 återvände han till Brasilien för att implementera den nya kunskapen. Och armén har i dag direkt användning av Cadorins forskning i sina innovationsprocesser inom organisationen och i utvecklingen av försvarsprodukter.

– Det är alltid en utmaning att hitta talanger. Befälhavare har nu förstått hur viktigt det är att skapa innovativa FoU-anläggningar, jobba hårt för att locka till sig talanger och uppmuntra företag av alla storlekar och mognadsgrader att arbeta med utveckling av försvarsprodukter, berättar Eduardo Cadorin, som i dag är tillbaka i brasilianska armén på heltid.

Kontakta eduardo.cadorin@liu.se

Fakta om teknikparker
En teknikpark är ett större geografiskt område med flera olika typer av företag, till exempel nystartade forsknings- och teknikbaserade företag, produktions- och serviceenheter till desamma och utvecklingsavdelningar till större företag. Teknikparken har normalt närhet till och ett utbyte med en forskande högskola.

Mer om avhandlingen
Eduardo Cadorin disputerade 14 oktober 2021 vid Linköpings universitet. Avhandlingen heter Science Parks and talent attraction: a study on the development of Science Parks och kan laddas ner som PDF. Cadorins doktorandutbildning har finansierats av den brasilianska staten.———

1508

DELA