BOKTIPS | AI, innovation och entreprenörskap

Maria
 Gustafsson
DELA
Foto: Edward Elgar.

Framtidens arbete, hälsa, transport, försvar, handel, utbildning, tillverkning, kultur… ja egentligen allt kommer att påverkas av artificiell intelligens, AI. Än så länge är det svårt att säga exakt hur och i vilken utsträckning. Men att den omstridda tekniken just här och nu omvandlar samhällen och ekonomier runt om i världen är forskningen överens om. I boken Handbook of Research on Artificial Intelligence, Innovation and Entrepreneurship lyfts AI:s roll i innovations- och entreprenörskapsekosystemet. Boken är indelad i åtta delar där forskare från hela världen undersöker faktorer som formar och driver innovation och entreprenörskap baserat på AI-tekniken.

Vi får bland annat lära oss hur artificiell intelligens påverkar företags konkurrenslandskap och formar nya verktyg och strategier för framgång. Men också om hur entreprenörer kan öka värdeskapandet och vilka branschspecifika trender och möjligheter som finns med teknologin.

I ett av de nordiska bidragen, från forskare vid norska lärosäten, får vi lära oss om kognitiv smidighet och hur centralt detta är för entreprenörer som vill kunna använda AI på ett framgångsrikt sätt. Vi får också konkreta exempel på effekterna av AI-baserade innovationer och entreprenörskap i civilsamhället, så som hur simulering av mänsklig rörlighet kan hjälpa till att hitta försvunna barn. Norge bidrar även med kunskaper om artificiell intelligens kopplat till cybersäkerhet, digitala affärsmodeller och industri 4.0. Till exempel diskuteras hur blockkedjeteknik för närvarande används i det senare, och hur tekniken gör det möjligt att ta itu med tekniska och sociala utmaningar.

I andra delar av handboken får vi lära oss mer om AI och smarta städer och den artificiella intelligensens koppling till demokrati. Boken ger läsaren en helhetsbild av teknikens inverkan på samhällets alla nivåer och vänder sig till akademiker, beslutsfattare, praktiker och studenter.

Titel: Handbook of Research on Artificial Intelligence, Innovation and Entrepreneurship
Redaktörer: Elias Carayannis och Evangelos Grigoroudis
Förlag: Edward Elgar
Utgivningsår: 2023
ISBN:978-1-83910674-3 (inbunden), 978-1-83910-675-0 (e-bok)

290

DELA