NY FORSKNING | Hårdkodad sallad revolutionerar affärsmodellen

Maria
Gustafsson
DELA
Europas största anläggning med vertikal odling ligger i Huddinge utanför Stockholm. Foto: Johan Marklund.

Vertikal odling är på framfart i Sverige och kan vara en del av lösningen på framtidens mat. Investerare håller nyfiket koll på branschen som anses skapa värde på ett helt nytt sätt.

Att skånska bönder fältodlar all sallad som sedan köps av konsumenter i Norrland kan snart vara historia. Det tror Linus Thomson, Luleå tekniska universitet, som i sin doktorsavhandling bland annat har studerat innovativa digitala affärsmodeller inom vertikal odling. Det är odling av grödor, framför allt bladväxter, i en strikt kontrollerad inomhusmiljö som oftast bygger på mycket avancerad teknik.

– Sallad och örter produceras inom några veckor utan bekämpningsmedel och med 98 procent mindre vatten än vid fältodling. Och eftersom odlingen är oberoende av vädret går det att odla året om var som helst i landet.

”Gud över produktionen”

Linus Thomson. Foto: Åsa Stubbfält.

Teknologin styr både ljus-, luft- och näringsnivåer och kan med olika parametrar till exempel simulera frost för att utveckla en specifik smakprofil som önskas av konsumenter.

– Vissa konsumenter vill ha sin sallad åt det peppriga hållet medan andra efterfrågar en mildare variant. Man kontrollerar variablerna för att ta fram den produkt som önskas, en vertikal odlare är gud över produktionen, säger Linus Thomson.

Unika i sitt entreprenörskap

Vertikala odlingar utvecklas och drivs av framför allt startups. Entreprenörerna bakom har ofta en forskningsbakgrund inom lantbruk eller biologi och driver odlingen tillsammans med individer med högteknologisk expertis. Genom tekniken har de helt nya sätt att producera mat.

– Leveranskedjan är kort eftersom du kan ha din odling var som helst nära konsument, och återförsäljare kan lägga beställning av sin vertikala bonde med kortare varsel än vad som behövs av traditionella bönder, säger Linus Thomson.

På så vis menar han att vertikala odlare är unika i sitt entreprenörskap.

– Forskningen hävdar att för att lyckas som entreprenör måste man hitta antingen ett nytt sätt eller ett mer effektivt sätt att göra saker på. Men vertikala odlare lever upp till båda kriterierna med teknikens hjälp. De skapar och levererar värde på ett helt unikt sätt. På så sätt kan man säga att de revolutionerar affärsmodellen, säger Linus Thomson.

Kontakta linusthomson@hotmail.com

Mer om avhandlingen
Linus Thomson disputerar 19 juni 2023 vid Luleå tekniska universitet med avhandlingen Innovating digital business models: Empirical insights from Industry. Utöver studien av affärsmodellsinnovation inom vertikal odling har han i doktorsavhandlingen studerat digitala affärsmodeller och innovation i industriella ekosystem i Sverige och Globalt. Till avhandlingen.

1070

DELA