NY AVHANDLING | Höga kostnader hindrar hållbar modebransch – ”Företagen kan kritiseras för greenwashing”

Maria
Gustafsson
DELA
Foto: Unsplash/Privat.

Livsmedel, bostäder och transporter står för den största miljöpåverkan. På fjärde plats kommer mode- och textilindustrin. Produktinnovation kan göra branschen mer hållbar men det finns hinder på vägen för en omställning värd namnet. Vi pratade med nydisputerade textilexperten Sara Harper vid Högskolan i Borås.

Vilka är de miljömässiga och sociala hållbarhetsutmaningarna för modebranschen?

– Det är en komplex fråga eftersom mode- och textilindustrin är extremt mångsidig. Men några av utmaningarna är överproduktion, skadliga kemikalier, mikroplaster, svårigheter med öppenhet och spårbarhet samt svårigheter att genomföra cirkulära affärsmodeller. Det är just detta som är prioriterade områden i EU:s strategi för hållbara och cirkulära textilier.

– Det stora hindret för förändring är pengar. Omlokalisering av produktion och produktanpassning innebär ofta mycket höga kostnader för företagen.

Hur arbetar modebranschen med hållbarhet i dag?

– Trots att konsumenter, varumärken och beslutsfattare i allt högre grad fokuserar på miljömässiga och sociala hållbarhetsmål, arbetar många modeföretag med frågan utan någon strategisk integrering i affärsmodellen. Företagens insatser är ofta otillräckliga och kan kritiseras för ”greenwashing”.

– Det är såklart lättare för större företag att jobba med hållbarhetsmetoder eftersom det till stor del är en kostnadsfråga. Min forskning visar att vissa mindre företag som erbjuder produktion på beställning uppvisar synergier mellan innovation och miljömässig hållbarhet. Bland annat på grund av att de jobbar med lokala partners i leveranskedjan för att minska överproduktion och öka produktkvaliteten. Baksidan är däremot att det kan bli svårt med återförsäljning av kundanpassade produkter.

På vilket sätt kan process- och produktinnovation bidra till hållbarhetslösningar?

– Det finns synergier på olika nivåer mellan kundanpassning, innovation och hållbarhet. Innovationsmål som att jobba med organiska och återvunna material, samt processinnovation för att till exempel minska avfall och öka kvaliteten, driver fram miljömässig hållbarhetsprestanda. Samtidigt finns det flera motsättningar och hinder för att komma dit. Till exempel ökade kostnader med hållbara material.

– Många företag överkommer hindren genom att ha en stark tro på sina affärsmodeller. Man räknar med att kostnaderna är utmanande på kort sikt, men att kundanpassade och hållbara affärsmodeller är konkurrenskraftiga i längden.

Vilka är de viktigaste åtgärderna för att textilindustrin ska blir mer hållbar enligt dig?

– Det är de som är kopplade till FN:s hållbarhetsmål enligt agenda 2030. Åtgärderna bör bland annat syfta till att minska överproduktion, materialanvändning och avfall i leveranskedjor. Detta kräver att både miljömässiga och sociala hållbarhetsmål integreras i den strategiska utformningen av affärsmodeller och tillhörande designbeslut. Min forskning visar att det är genomförbart även i mindre företag. Till exempel genom partnerskap mellan små och medelstora företag med lokal eller regional produktion och inköp.

Vilka radikala innovationer tror du att kommer att få se inom modebranschen inom en snar framtid?

– Det är en stor fråga för en bransch som är mycket fragmenterad. I mitt arbete har jag fokuserat på företag som antingen är inriktade på lokal eller regional produktion av små volymer eller mindre inköp. De, och andra företag som ligger i framkant, jobbar redan med produktionstekniker som 3D-stickning, 3D-vävning, 3D-utskrift och automatisering av sömnadsprocesser.

– Samtidigt som industrin fokuserar på digitala och funktionella innovationer samt återvunna och miljövänliga material, så måste kunder minska sina konsumtionsnivåer. Det krävs ett helhetsperspektiv för att minska negativa effekter av produktionen i hela värdekedjan.

Kontakta sara.harper@hb.se

Mer om avhandlingen

Sara Harper disputerade nyligen vid Högskolan i Borås med avhandlingen Supply network configuration for small-series apparel production in high-cost contexts: Opportunities and challenges from selected EU countries. Ladda ner den.

897

DELA