Mest lästa artiklarna

Maria
Gustafsson
DELA

Kvinnofällor, entreprenörer och innovationer i kommuner, felbedömningar av team och kvinnors dominans i entreprenörskapsforskningen. Här är de mest lästa artiklarna på esbri.se under 2022.

1. Mannens entreprenörskap – en kvinnofälla finansierad av staten?
Offentliga medel ska bidra till både ekonomisk tillväxt och jämställdhet. Men det verkar vara en omöjlig ekvation i entreprenörskapsvärlden. Det menar Matilda Eriksson som har studerat startup-entreprenörens familjesituation.

2. Entreprenören på kommunen utmanar byråkraten
Entreprenöriella egenskaper är eftertraktat inom offentliga organisationer i dag. Men entreprenörerna riskerar att sätta grundläggande demokratiska värden ur spel.

3. Innovation i kommuner – så funkar det
Går det över huvud taget att jobba med innovation i en byråkratisk, regelstyrd kommun? Jadå, men på ett annat sätt än i det privata, menar Chelsey Jo Huisman som följer Kiruna kommuns innovationsarbete under stadsomvandlingen.

4. Psykologiforskaren: Investerare felbedömer team
Innan investerare satsar pengar på företagsteam gör de en bedömning av gruppen som helhet. Men det är en bedömning som ofta leder fel.

5. Kartläggning: Kvinnorna dominerade innovations- och entreprenörskapsforskningen 2021
Förra året var det dubbelt så många kvinnor än män som disputerade på området innovation och entreprenörskap. Det visar Esbris kartläggning.———–

717

DELA