HALLÅ DÄR! Stefan Bernat – tidigare brasiliansk överste och nydisputerad vid Linköpings universitet

Maria
 Gustafsson
DELA
Stefan Bernat har nyligen disputerat vid Linköpings universitet.
Stefan Bernat lägger karriären inom brasilianska armén på hyllan och satsar på ett forskarliv i Sverige. Foto: Linköpings universitet.

Förra året pensionerade han sig från sin 30 år långa karriär inom den brasilianska armén, för att satsa på forskning inom digital transformation. I sin doktorsavhandling har Stefan Bernat studerat innovationsförmågan i företag i tillväxtekonomier.

Grattis till doktorsexamen! Du har god insikt i den brasilianska försvarsindustrin och dess affärsverksamheter. Varför ville du studera företagens innovationsförmåga?

– För att förstå hur företag i tillväxtekonomier kan öka resultaten, skapa varaktiga konkurrensfördelar, utöka marknadsnärvaro utomlands och säkerställa långsiktig motståndskraft. Detta är särskilt relevant för företag inom den brasilianska försvarsindustrin, eftersom den inhemska marknaden inte är tillräcklig för många av dem.

– Att utveckla innovationsförmågan i tillväxtekonomier innebär dessutom stora utmaningar för företagen. Till skillnad från sina motsvarigheter i utvecklade ekonomier har de begränsade resurser, kompetenser och möjligheter. Företagen stöter också på brister i utbildningen, brist på innovativa leverantörer samt politisk och ekonomisk instabilitet.

Vad har du kommit fram till i din forskning?

– För att bli konkurrenskraftiga måste företag i tillväxtekonomier genomgå en process med flera aktiviteter i två större stadier; det närliggande stadiet och det utmanande stadiet. I det närliggande stadiet fokuserar företagen bland annat på att lära sig och ackumulera teknisk kapacitet. Ett företag i studien, som utvecklar ett brasilianskt styrsystem för tryckvektorer, sondraketer och rymdfordon, använde till exempel tre olika kunskapskällor för att lära sig tekniken; tekniklitteratur, tekniköverföring från Tyskland samt baklängeskonstruktion av ett befintligt system. Ett annat företag deltog på internationella konferenser, anlitade nationella och internationella konsulter och använde andra proaktiva lärmetoder.

– Efter att ha övervunnit de inledande hindren kan företagen börja konkurrera med ledande företag i utvecklade ekonomier. Så i det utmanande stadiet är aktiviteterna mer sofistikerade eftersom det innebär en hel del konkurrens och risker. Till exempel kan förmågan att uppfatta förändringar i teknik, marknader och offentlig politik skapa möjligheter för företagen att konkurrera med marknadsledarna. I det utmanande stadiet jobbar man också mycket med att hålla företagen fokuserade på sina strategiska mål och göra det mesta av de resurser man har.

Fick du några resultat som överraskade dig?

– Ja, det som förvånade mig mest var den avgörande roll som projektledarna spelade. En av mina studier fokuserade på hur man i FoU-projekt ackumulerar teknisk kapacitet genom teamorganisation, inköp av utrustning, personalutbildning och kunskapsgenerering. I de här projekten tog projektledarna på sig rollen som entreprenöriella ledare, som identifierade marknadsmöjligheter och såg till att få sponsorer och myndigheter att stödja deras projekt. Det var arbetsuppgifter långt bortom deras ordinarie arbetsuppgifter, men det var avgörande för att kunna genomföra projekten som utvecklade innovationsförmågan i företagen.

Vem har nytta av dina resultat och på vilket sätt?

– Ur ett praktiskt perspektiv kan teknikchefer och företagsledare i tillväxtekonomier dra nytta av min forskning. De kan kvalitativt utvärdera sina företags positionering i förhållande till de två stegen – närma sig och utmana – och dess aktiviteter. Utvärderingen kan användas som färdplan för att organisera relevanta aktiviteter för att utveckla innovationsförmågan i företagen.

Vad ska du göra nu efter disputationen?

– Planen är att stanna i Sverige och fortsätta att utforska den digitala transformationen. Fenomenet, som ses som en möjlighet för företag i tillväxtekonomier, är också en stor utmaning för företag i utvecklade ekonomier. Att anpassa etablerade företag till digital teknik som AI, IoT, 5G, augmented reality och industri 4.0 verkar vara det tekniska paradigm som företagen kommer att stångas med närmaste åren. Och ramverket i min avhandling kan fungera som vägledning när företag navigerar sig framåt i affärslandskapet.  

Kontakta stefan.bernat@liu.se

Mer om avhandlingen
Stefan Bernat disputerade nyligen vid Linköpings universitet med avhandlingen From Approaching to Challenging the Forerunners: A Study of Innovation Capability Building in Brazilian Firms.

Läs också intervjun med Bernats kollega José Adalberto.

113

DELA