DEBATT | Därför ska företag satsa på vinst före tillväxt

Per
 Davidsson
DELA
Per Davidsson har upprepade gånger rankats som en av de tio främsta entreprenörskapsforskarna i världen. I den här texten ger han sina forskningsbaserade argument för varför alla företag bör satsa på vinst före tillväxt. Foto: Privat.

Tillväxt och lönsamhet är något som miljontals företagare runtom i världen brottas med. Båda är viktiga för att långsiktigt nå ett bra resultat. Om ett företag har hög lönsamhet men inte växer kan det vara en outnyttjad möjlighet till lönsam tillväxt. Om ett företag har hög tillväxt men inte gör vinst, kan det betyda att de bara samlar på sig större förluster än sina konkurrenter. Därför är lönsam tillväxt utan tvekan vad kommersiella företag bör sikta på.

Hur når då företag den avundsvärda positionen att ha hög tillväxt och hög lönsamhet på samma gång? En rad teoretiska begrepp som skalfördelar, erfarenhetseffekter, ”first-mover-fördelar” och nätverkseffekter indikerar mer eller mindre tydligt att tillväxt leder till ökad lönsamhet. I dagens entreprenöriella ekosystem läggs ofta stor vikt vid snabb tillväxt. Startups ska bli scale-ups som om de starka nätverkseffekterna och reklamintäktspotentialen som möjliggjorde framgångarna för Facebook, Twitter, Google – och några få andra – gäller för andra företag och branscher.

Norm ifrågasatt i omdiskuterad studie

I själva verket har empirisk forskning inte gett övertygande bevis för ett generellt, starkt samband mellan tillväxt och lönsamhet. Men med ovanstående övertygelser som norm sågs det som ganska kontroversiellt när jag och några forskarkollegor för ett antal år sedan publicerade en studie som hävdade raka motsatsen: prioritera lönsamhet innan du satsar på tillväxt.

Vi nådde den slutsatsen genom att analysera ett stort urval av svenska och australiensiska företag. I studien analyserade vi hur företagens lönsamhet och tillväxt förändrades över ett antal år. Sammanfattningsvis visar våra analyser att företag främst når hög tillväxt i kombination med hög lönsamhet om de nått hög lönsamhet innan de satsar på tillväxt. De som satsar på hög tillväxt från en låg lönsamhetsbas blir oftast inte lönsammare som ett resultat av tillväxten, och lyckas heller inte upprätthålla tillväxten särskilt länge. Med andra ord, de riskerar bli lågpresterande både ifråga om tillväxt och lönsamhet.

I studien gav vi inget direkt svar på varför, men gjorde en rimlig tolkning utifrån resultaten. Om företag kan visa hög lönsamhet vid mindre storlek, så återspeglar detta sannolikt styrkor hos företagets produkter/tjänster eller affärsmodell. Företaget erbjuder kort och gott något som kunderna värdesätter högre än kostnaden för att tillhandahålla det. Och konkurrenterna kan inte göra kunderna nöjda i samma grad till ett lägre pris. Från det gynnsamma utgångsläget kan de expandera utan att ge avkall på lönsamheten. Om företaget å andra sidan försöker växa med utgångspunkt från låg lönsamhet och ingen bevisad överlägsenhet, måste det fnuttköpafnutt kunder med lägre priser och mer intensiv (=kostsam) marknadsföring. Dessutom måste tillväxten finansieras externt, vilket är dyrare än att använda egna vinstmedel. Det låter inte som ett recept för förbättrade vinstmarginaler, eller hur?

Satsa på vinst före tillväxt

Men även om resultaten var starka och höll i olika undergrupper hade studien en del begränsningar. Datan härrörde från 1990-talet, omfattade endast två länder, och den längsta tidshorisonten som täcktes var tre år. Lönsamheten kanske kommer senare? Av dessa anledningar hade tvivlare skäl att inte bli övertygade.

Nu har de skälen till tvivel raderats av starkare bevis från en studie av över 650 000 företag i 28 länder under perioden 2011-2019. I Questioning the Growth Dogma: A Replication Study upprepar och utökar forskarna Cyrine Ben-Hafaïedh och Anaïs Hamelin vår ursprungliga studie, och finner imponerande konsekvent stöd för de ursprungliga resultaten och slutsatserna:

– Separat i vart och ett av de 28 studerade (europeiska) länderna
– Inom alla studerade industrisektorer och företags ålders- och storleksklasser
– Över alla tidshorizonter som datan täcker (upp till 7 år)
– Med flera, alternativa sätt att mäta tillväxt och lönsamhet
– Med den ursprungliga och flera andra analystekniker

Resultaten gäller även teknikbaserade företag

Ändå kan man förvänta sig att vissa tvivlare fortsatt skulle insistera på att resultaten inte gäller för till exempel teknikbaserade företag som man anser måste skalas upp snabbt för att vinna marknaden, ofta med hjälp av riskkapitalinvesteringar. Men det finns faktiskt en tidigare replikationsstudie av tillväxt- och lönsamhetsövergångar bland bioteknikföretag av professor Malin Brännback och kollegor där slutsatserna förblev desamma.

Det här betyder att saken är avgjord – satsa på vinst före tillväxt! Faktum är att få om några slutsatser inom företagsforskning har ett så starkt stöd i data som denna. Det finns självklart företag som är undantagsfall, men hur många är de egentligen? Med tanke på de överväldigande bevis vi nu har från 30 länder, tre tidsperioder och olika branscher, företagsåldrar och storleksklasser, är det dags för dem som tror på sundheten i strategin fnutttillväxt först/till varje prisfnutt att visa oss sina solida, systematiska bevis för den ståndpunkten. Eller helt enkelt ompröva den.

Se webbinarium med Per Davidsson och Malin Brännback
Läs artikel om webbinariet

Om Per
Per Davidsson är professor i entreprenörskap på Internationella Handelshögskolan i Jönköping och vid Queensland University of Technology, Brisbane, Australien. Han har vid upprepade tillfällen rankats som en av de 10 främsta entreprenörskapsforskarna globalt.

Mer läsning
Ben-Hafaïedh & Anaïs Hamelin stora replikationsstudie (abstract)

Kontakta författarna för hela artikeln

Brännbacks m.fl Biotech-replikation (abstract)

Originalstudien av Davidsson m.fl

En 8 minuters tecknad video baserad på originalstudien

1321

Har du en åsikt?

På samma tema som texten ovan eller något helt annat? Hör av dig till redaktionen@esbri.se

DELA