Hallå där! Diamanto Politis – ny chef på Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship

Maria
Gustafsson
DELA
Professor Diamanto Politis vet vilka egenskaper som kommer att prägla hennes ledarskap. Foto: Johan Persson.

Professor Diamanto Politis har tagit över rodret på Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship, vid Lunds universitet. Hon värderar kvalitet högt, och är nu redo att göra centrets forskning och utbildning ledande i Europa.

Grattis till nya tjänsten som föreståndare! Hur känns det?

– Det känns väldigt spännande. Jag ser fram emot att fortsätta vara en del av centret i en ny roll.

Vilka visioner har du för verksamheten?

– Vi kommer att arbeta vidare med visionen att vara ledande på entreprenörskapsforskning i Europa. Jag har många tankar kring hur vi kan stärka centret i olika sammanhang.

– Vi har redan arbetat upp en livskraftig utbildningsmiljö i nära samverkan med det entreprenöriella ekosystemet i regionen. Och vi har forskning som utvecklar kunskap om dessa processer. De närmaste åren vill jag fortsätta att utveckla entreprenörskap som ämne med bas i vår verksamhet.

– Jag ser att vanliga kvalitetsmått, som publiceringar, utmärkelser och antal professorer, behöver kompletteras med andra mått. Vi måste stanna upp och utvärdera på vilket sätt vår forskning gör skillnad för individ och samhälle. Producerar vi bra forskning genererar det fler ansvarsfulla entreprenörer. Jag kommer också skapa goda förutsättningar för tvärvetenskaplig samverkan både internt och med externa och internationella aktörer.

Vilka luckor inom entreprenörskapsforskningen ser du ett behov av att fylla?

– Hur man kan jobba med hållbart och ansvarstagande entreprenörskap. I dag finns det olika hållbarhetscertifieringar utifrån vissa mått. Men att bygga företag som jobbar aktivt med hållbart entreprenörskap innefattar så många fler parametrar. Det behöver vi mer kunskap om.

– Vi behöver också veta vilka satsningar inom entreprenörskapsutbildningen som genererar hållbara resultat och gynnar samhället i stort.

Nämn två av dina egenskaper som kommer att prägla ditt ledarskap?

– Jag är en engagerad person som uppskattar kvalitet. Det visar sig nog i mitt ledarskap också. Jag brinner för frågor som berör entreprenörskap, och är glad att tillsammans med mina duktiga kollegor få skapa förutsättningar för entreprenörskap. Vi ska fortsätta att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet.

– Jag kommer att jobba för en fortsatt kollegial miljö där forskarna har möjlighet att utvecklas. Det sociala är viktigt. Att alla känner förtroende för varandra och att ingen glöms bort är superviktigt för mig.

Kontakta diamanto.politis@fek.lu.se

516

DELA