HALLÅ DÄR! Jonathan Yachin – belönad med besöksnäringens finaste pris

Maria
Gustafsson
DELA
Enligt besöksnäringen ligger Jonathan Yachins avhandling och forskning helt rätt i tiden och ingjuter framtidshopp. Foto: Peter Jönsson.

Jonathan Yachin har forskat om små turistföretag på landsbygden. Nu prisas han av besöksnäringen och blir 2021 års ciceron.

Grattis till utmärkelsen! Hur känns det?
– Tack! Det känns förstås fantastiskt att mitt arbete uppskattas och erkänns.

Vad betyder priset för dig som forskare? Och på ett personligt plan?
– Jag fick pris för forskningens relevans, vilket gör det särskilt givande. För det finns alltid en spänning mellan forskning och praktik. I rollen som forskare ska jag identifiera, tolka och konceptualisera fenomen. Men det verkliga värdet av mitt arbete kommer när andra finner det användbart för att förstå en situation eller fatta beslut. I det avseendet vill jag berömma Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond, som gör stora ansträngningar för att bygga broar mellan turismforskningen och den svenska besöksnäringen.

– På ett personligt plan är jag mycket hedrad. Jag är stolt över mitt arbete, jag hade turen att kunna ägna fem år åt det och jag är glad över att det uppskattas.

I juryns motivering till priset står det att du ingjuter hopp om framtiden. Varför är det viktigt i besöksnäringen?
– Ja, det var verkligen roligt att höra. I mitt arbete tolkar jag mikroföretagarnas sätt att arbeta och presenterar det som ett alternativt sätt att fnuttgöra turismfnutt. Ett sätt som är förankrat i en sann uppskattning av det lokala och som är inriktat på platsens, lokalbefolkningens och miljöns välbefinnande och inte bara på ekonomisk vinst och tillväxt. I ett bredare sammanhang handlar det om det brådskande behovet av att ompröva våra värderingar och konsumtionsbeteenden. När det gäller turism tror jag att detta synsätt också gör turistmöten till meningsfulla upplevelser snarare än tjänster.

Vilka är dina bästa tips för mikroföretagare inom turismsektorn?
– Mikroföretagare inom turismen verkar under mycket unika omständigheter. En metod eller färdighet som jag har identifierat och som verkar vara användbar är förmågan att föreställa sig lokala särdrag som turistupplevelser – att se sig omkring och kreativt skapa en berättelse om platsen, dess kultur och natur.

– En annan viktig metod är att utnyttja sitt sociala nätverk för att få tillgång till resurser och kunskap. Gör din litenhet till en fördel, något som gör det möjligt för dig att komma i nära kontakt med dina kunder och leverantörer och även vara flexibel och snabbt anpassa dig till ändrade omständigheter.

Vad kommer du att göra med stipendiepengarna?
– Jag tror att det lämpligaste är att utöka min förstahandsupplevelse som turist i Sverige och på så sätt ge tillbaka till den svenska besöksnäringen. Med andra ord har jag lovat mina barn att vi ska åka på en lång familjesemester till Gotland eller Skåne.

Kontakta jonathan.yachin@miun.se

Läs Esbris nyhetsartikel om Jonathan Yachins forskning.

Årets ciceron

Utmärkelsen på 100 000 kronor premierar en aktuell doktorsavhandling till nytta för besöksnäringens företag och anställda. Avhandlingen ska med kunskap och insikt bidra till en positiv utveckling av näringen samt en hållbar turism i Sverige. Källa: Tillväxtverket

Läs mer om utmärkelsen.———–

713

DELA