HALLÅ DÄR! Fredrik Tell – medgrundare till historisk patentdatabas

Maria
Gustafsson
DELA
Fredrik Tell. Foto: Uppsala universitet.

Nu är det lättare att forska om innovationens historia. Alla patent som beviljades i Sverige mellan 1746 och 1945 har digitaliserats i en sökbar databas – Historiska svenska patent. Esbri fick en pratstund med Fredrik Tell, professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet, och delaktig i uppbyggnaden av databasen som lanserades den 20 maj 2022.

Vilket spännande projekt, vad är det ni har skapat?
– I Sverige har vi inte bara information om vilka patent som har beviljats – vi har även register över vem som ligger bakom varje patent. Där finns bland annat information om vem som har sökt, var personen kom ifrån, yrke, hur länge personen betalade för patentet och om det har bytt ägare.

– Tillsammans med Patent och registreringsverket, PRV, har vi manuellt scannat in all sammanlagd information i en sökbar databas. Där kan forskare och allmänhet söka på namn, ort, patentklass och mycket mer. Databasen är unik i världen, det är bara Spanien som har en liknande.

På vilket sätt kan databasen bidra till innovationsforskningen?
– Man kan hitta information om specifika uppfinnare och på så vis förstå dem bättre och berätta historier om dem. Men det går också att få fram ett stort kvantitativt material för att borra djupare i innovationens historia.

– Ett exempel är en studie av David Andersson, Thor Berger och Erik Prawitz som visar att uppfinnarnas hemvist sammanfaller med utvecklingen av det svenska järnvägsnätet. På samma sätt skulle vi kunna ställa oss frågan vad som händer med innovation och uppfinningsrikedom när vi bygger ut andra infrastrukturer som till exempel internet. Vi kan också hitta intressanta personöden. Genom historien kan vi förstå varför det ser ut som det gör i dag och vad vi kan göra åt det.

Vad hoppas ni att databasen ska leda till?
– Att vi ska få mer kunskap om vilka uppfinnarna var och vilka förutsättningar de har haft genom historien. Och lära oss från det. Men också att allmänheten ska kunna använda databasen för släktforskning till exempel. Kanske är det någon som undrar vad det blev av sin farmors patent.

– Tanken är att vi ska utöka databasen med information fram till 1975. Det söker vi finansiering för just nu.

Till databasen

Kontakta fredrik.tell@fek.uu.se———–

778

DELA