Goda erfarenheter från forskarskola

Helene
Thorgrimsson
DELA
Foto: Unsplash

Nätverket, utbudet av kurser och den positiva mångdisciplinär miljön. Forskarskolan Norsi får många lovord.

Nhien Nguyen är i dag docent vid Norwegian University of Science and Technology och senior forskare vid Nordland Research Institute. Hon studerade vid Norsi fram till sin disputation 2017. Då noterade hon att vissa företag drog fördel av lärdomar från misslyckanden i samband att de förnyar verksamheten, men andra tog inte alls fasta på lärdomarna.

– I min avhandling valde jag därför att fokusera på hur företag hanterar misslyckanden i samband med organisatoriska innovationsaktiviteter. I studien ingick alla nivåer i företag, både individer, grupper och organisationer, säger Nhien Nguyen.

Nhien Nguyen. Foto: Karoline O. A. Pettersen.

Nguyen var väldigt nöjd med sin studietid. De noggrant designade Norsi-kurserna förmedlade den senaste tekniska kunskapen om innovation. Studieresor till innovationshubbar runt om i världen gav erfarenhet av hur innovation sker i verkligheten. Och nätverket! Handledaren och de övriga som arbetade vid Norsi var en stor inspiration under denna innovationsresa.

– Jag har lärt mig otroligt mycket av att dela tankar, diskutera idéer och samarbeta med de övriga i gruppen. Det gjorde mitt liv som doktorand mindre utmanande och mer givande, säger Nguyen.

Johan Miörner. Foto: Christian Andersson.

Johan Miörner disputerade 2019. Hans avhandling fokuserade på regional industriell utveckling, främst på vad som avgör var och hur nya branscher växer fram i olika regioner. Han studerade bland annat den digitala spelindustrin i Skåne och den västsvenska fordonsindustrin. Han är fortfarande kvar i akademin, men har bytt både empiriskt och teoretiskt fält. Numera forskar han om den globala vattensektorn och innehar en tjänst som postdoktor vid vattenforskningsinstitutet Eawag: Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology i Schweiz.

– Nätverket och erfarenheterna jag fick genom Norsi var direkt avgörande för att klara av att bredda mitt fokus efter disputationen, säger Johan Miörner.

Även den tvärvetenskapliga miljön och att det fanns en röd tråd i alla aktiviteter hade stor betydelse. Generellt upplevde han att det var högt i tak och det var nyttigt att ”utsätta” sitt kärnämne (ekonomisk geografi) för andra perspektiv under doktorandutbildningen.

– Det var en stor grej att positionera mitt eget ämne. Det stärkte mig i min övertygelse om att ekonomisk geografi är ett viktigt verktyg för att förstå världen och ekonomin, säger Miörner.

Kontakta
nhien.nguyen@ntnu.no
johan.miorner@eawag.ch

Artikeln är producerad i samarbete med Norsi – Nordic Research School in Innovation and Entrepreneurship. Det är främst en forskarskola för doktorander i de nordiska länderna inom området innovation och entreprenörskap. Läs mer om Norsi i en av Esbris tidigare artiklar.

1392

DELA