HALLÅ DÄR! Vinit Parida – expert på dubbla omställningen

Maria
 Gustafsson
DELA
Foto: Luleå tekniska universitet/Unsplash.

Grön och digital omställning hänger tätt ihop, och kallas för den dubbla omställningen. För att uppnå EU:s klimatmål till 2050 behöver den ta fart på riktigt bland små och medelstora företag. Norrlandsnavets forskningsledare Vinit Parida, Luleå tekniska universitet, vet hur.

Vad är dubbel omställning?

– I vår rapport till EU-kommissionen definierar vi det som två parallella och ömsesidigt förstärkande omställningar som leder till hållbar konkurrenskraft för företag. Kortfattat kan digitalisering implementeras som ett verktyg för att förstärka miljömålen.

Varför är den dubbla omställningen viktig för små och medelstora företag?

– Den digitala omställningen ökar effektiviteten och driver på innovationer i företagen. Och den gröna omställningen möjliggör en klimatanpassad och inkluderande tillväxt samtidigt som nya arbetstillfällen skapas. Detta rustar företagen med nya resurser, kunskaper och färdigheter, vilket i sin tur stödjer genomförandet av innovation och den teknik vi behöver för att uppnå klimatmålen.

Finns det några utmaningar med den dubbla omställningen?

– Ja flera. De tekniska och miljömässiga mognadsnivåerna bland små och medelstora företag skiljer sig stort åt. Det försvårar arbetet med generella strategier för den dubbla omställningen.

– Små och medelstora företag är också mycket olika när det kommer till investeringar i dubbla omställningar, eftersom det finns en betydande risk med en organisatorisk förändring. Vi ser också att det finns en tendens att investera i endast digital omställning, i stället för att investera i både digital och grön omställning parallellt.

Vad kan EU göra för att underlätta omställningen för SMEs?

– EU är ett viktigt nav för att sprida övergångsmetoder till dubbla system bland små och medelstora företag. Med kvalitativa studier kan EU belysa de aktiviteter som vanligen genomförs av små och medelstora företag när de inleder arbetet med dubbel omställning.

– Genom att inrätta ett övervakningssystem som bygger på insamling av primärdata från företag som har lyckats med den dubbla omställningen kan dessa erfarenheter spridas brett och fungera som en referens för andra små och medelstora företag i EU.

Kontakt vinit.parida@ltu.se

Mer om Norrlandsnavet
Norrlandsnavet är ett center för utveckling av företagsverksamhet i norra Sverige i samarbete mellan Familjen Kamprads stiftelse och Luleå tekniska universitet. Läs mer om Norrlandsnavet.

317

DELA