Hallå där! Caroline Wigren-Kristoferson, ny professor vid Malmö universitet

Helene
 Thorgrimsson
DELA
Caroline Wigren-Kristoferson. Foto: David Lundin.

Caroline Wigren-Kristoferson får en nytillsatt professorstjänst i urbana studier med inriktning mot fastighetsvetenskap och transporter vid Malmö universitet den 1 april. Hon påbörjade 2018 ett tvåårigt Flexit-projekt som ”in house-forskare” i Helsingborgs kommun.

Vad ser du mest fram emot i ditt nya jobb?
– Det ska bli spännande att lära mig nya saker och bygga vidare på de kunskaper jag fick under mitt arbete i Helsingborgs kommun då jag under två år följde stadens innovationsarbete.

– En sak som jag insett under arbetet är hur stadsutveckling kan göras mer hållbart. Och hur viktiga de offentliga aktörerna är när det gäller att satsa på innovationer för hållbarhet i fastigheter och offentliga miljöer.

Det finns ett stort behov av omvandling mot hållbarhet när det gäller urbana miljöer.

– Det ska också bli spännande att arbeta med entreprenörskap och innovation i en specifik sektor med stor utvecklingspotential.

Hållbarhetsarbete och innovationsarbete går hand i hand, menar Caroline. För att uppnå hållbarhet behövs innovationer, och då har offentliga beställare en viktig roll. Men det gäller att anpassa begrepp och arbetssätt så att det passar in i den nya – offentliga – kontexten.

– Den pågående pandemin har medfört ändrade beteenden på flera olika sätt och detta resulterar med stor sannolikhet i att de urbana miljöerna kommer att se annorlunda ut i framtiden. Kontorslokaler byggs redan nu om till lägenheter och vi förväntar oss mer av utomhusmiljöerna i staden, vi vill kunna umgås utomhus. Numera finns också ett ännu tydligare fokus på hållbarhet och det krävs nya innovativa lösningar för att uppnå det.

Kan du ge exempel på framtida förändringar?
– Urbaniseringsprocessen världen över kommer att fortsätta men det urbana rummet blir sannolikt annorlunda. Vad händer med torgen i städerna? Fungerar de som en handelsplats i framtiden eller erbjuder de en ny typ av mötesplatser för människor?

– I diskussionen om urbana miljöer är även segregation och utanförskap viktiga faktorer att beakta och arbetet med innovation i den urbana kontexten innebär att arbeta med olika typer av innovationer, även sociala innovationer.

Kontakta Caroline.Wigren@mau.se

Läs mer om Caroline Wigren-Kristofersons forskning.

Insiktsrapporterna från Caroline Wigren-Kristofersons tid på Helsingborg stad finns att läsa som pdf. ———–

1479

DELA