Generaldirektören: Sverige är en attraktiv partner för många

Redaktionen
DELA
Darja Isaksson. Foto: Vinnova.

Darja Isaksson, Vinnovas generaldirektör, var nyligen på klimatmötet i Glasgow (COP26) och talade vid invigningen av den svenska paviljongen. Vi frågade henne vad det viktigaste är som hon tar med sig därifrån som har koppling till innovation.

Du var nyligen i Glasgow för att medverka i COP26. Vad är det viktigaste du tar med dig därifrån som har koppling till innovation?
– Det var väldigt tydligt att företag i framkant visar ett ledarskap där man prioriterar investeringar i innovationer och partnerskap som accelererar omställningen till ett fossilfritt samhälle. Flera svenska multinationella företag visar på sådant ledarskap, och det gör intryck på vår omvärld.

– Samtidigt var näringslivsrepresentanter tydliga med att ett pris på CO2 som skapar incitament och lika förutsättningar för många att investera i det nya behövs för att accelerera omställningen, och att det finns utmaningar med regelverk som måste adresseras på vägen.

Kan vi förlita oss på teknisk innovation för att rädda klimatet?
– Teknisk innovation är avgörande på flera områden, men räcker självklart inte i sig självt. Tekniken behöver utvecklas och implementeras i nya värdekedjor, baserade på nya affärsmodeller. Och för att det ska ske krävs också mycket annat i form av exempelvis tillgång till kompetens och policy som skapar incitament och förutsättningar för innovationerna att kunna skalas upp och göra skillnad. Det i sig förutsätter också ett effektivare samspel mellan dessa olika perspektiv.

– Den svenska styrkan i förmåga till samarbete har aldrig varit viktigare än nu, och ändå behöver även vi stärka vår förmåga att samarbeta över disciplin- bransch och organisatoriska gränser för att lyckas.

Är det några områden som det krävs mer innovation kring för att lyckas med kli-matomställningen?
– Klimatpolitiska rådets Klimatpanorama ger en bra översikt. Centrala delar, som också har tydliga beroenden och synergieffekter mellan varandra handlar om energi och transport med kopplingar till samhällsbyggnad. Andra viktiga områden är förstås håll-bar industri och den brådskande utmaningen att ställa om våra matsystem till både hållbara och resilienta sådana.

– Alla dessa omställningar förutsätter dessutom att vi skapar möjligheter för individer, i roller som både arbetstagare och medborgare, att involveras och se möjligheter i omställningen.

Hur kan den svenska innovationspolitiken kopplat till klimat och miljö utvecklas?
– Innovationspolitiken skapar förutsättningar eftersom omställningen förutsätter både ny kunskap, ny teknik, nya affärsmodeller och nya värdekedjor som byggs upp genom att man samarbetar på nya sätt. Allt detta är vad innovation handlar om, och det görs i en internationell kontext.

– Sverige har ett bra utgångsläge med många styrkeområden som gör oss till en attraktiv partner för många. Det innebär att vi har förmågan att utveckla innovativa lösningar som driver på i både Sverige och i världen. Men vår omvärld rör sig också snabbt. Investeringar i den forskning, innovation och de gränsöverskridande samarbeten som krävs är avgörande för att lyckas.

– Som EU visar med sina ambitiösa satsningar krävs att vi nu samlar oss kring ambitiösa gemensamma mål, och verkligen involverar de olika perspektiv och aktörer som tillsammans kan accelerera omställningen genom ett effektivare samspel mellan teknisk innovation, policy som skapar förutsättningar, och att man samtidigt adresserar frågor som rör social hållbarhet blir viktigt. Förmågan till sådana arbetssätt baserar sig ofta även det på forskning och kunskap om systeminnovation.

Vad gör Vinnova för att bidra till innovationer med fokus på klimatfrågan?
– Vi har satt både tydliga prioriteringar och mål för att säkerställa att hela vår portfölj bidrar till innovation med potential att göra rejäl skillnad i omställningen, nationellt och internationellt.

– En viktig del är att vi som innovationsmyndighet kan erbjuda både incitament och möjligheter att ta risk och utveckla innovationer tillsammans över bransch- och landsgränser, med både lokal förankring och internationell uppkoppling och lyskraft.

Kontakta darja.isaksson@vinnova.se———–

757

DELA