DEBATT: Det är ett problem att entreprenörskapet blivit en industri

Se ovan.
DELA
Forskarna Anna Brattström, Mickaël Buffart och Karl Wennberg menar att entreprenörskap har blivit en produkt som både säljs och konsumeras. Foto: Lunds universitet och Handelshögskolan i Stockholm.

”Många aktörer tjänar på att entreprenörskap marknadsförs som ett medel för självförverkligande.”

Forskare, entreprenörer och beslutsfattare pratar ofta om ekosystem, innovationssystem, stödsystem och utbildningssystem. Vi pratar om vikten av att stödja entreprenörer och uppmuntra till entreprenörskap. Men vi missar att entreprenörskap också har blivit en ’produkt” som både säljs och konsumeras. Likt turistindustrin som växte fram under 1970-talet genom att förena transport, hotell och restaurangnäringarna, så har entreprenörskapsindustrin vuxit fram till en global multimiljardarena som samlar konsulter, utbildare, underhållare och eventföretag som på olika sätt erbjuder sitt stöd till hugade entreprenörer.

Man kan alltså säga att det har vuxit fram en industri kring entreprenörskapet. En industri, där entreprenörskap paketeras, marknadsförs och säljs i form av böcker, konferenser, inspirationsföreläsningar, tidskrifter, TV-serier och utbildningspaket.

Om vi skulle prova att se entreprenörskapet just som en industri – inte bara ett organiskt framvuxet ekosystem eller ett offentligt stödsystem – finns det goda möjligheter att vi bättre förstår en del av de fenomen som just nu förbryllar många av oss. Till exempel: varför är det så många som känner sig kallade till entreprenörskapet, trots att det för de allra flesta betalar sig så väldigt mycket sämre än traditionella karriärvägar? Vad kan vi lära oss av alla ”inspirationsentreprenörer” som säljer föreläsningar och kurser online kring ”how to be successful like me”? Varför väljer Helsingborgs Stad att kalla sin stadsmässa 2022 för ”Sveriges största innovationsshow”? Varför väljer Danske Bank att omorganisera sig i ”Tribes” och ”Squads”? Varför finns det ett sådant enormt utbud av entreprenörsinriktade frukostseminarier och hackatons? Varför väljer så många biståndsorganisationer att starta innovationshubbar, inkubatorer och acceleratorer?

Det kan finnas många förklaringar. En kan vara att det finns ett stort utbud av aktörer som alla tjänar på att entreprenörskap marknadsförs som ett medel för självförverkligande. En annan förklaring kan vara att entreprenörskapet har blivit en etikett som säljer och att entreprenörskapet paketerats som vår tids frälsarberättelse, en berättelse vi gärna köper. När nyheter om krig, klimatförändring, och våld i samhället ofta är negativa är det ju kul att för omväxling skull läsa om positiva och energiska personer som vill skapa något nytt och bättre, och som uppmanar oss att vi också kan göra det. Det kan finnas andra förklaringar, och några av dem kommer vi att studera i vårt nya forskningsprojekt ”Entreprenörskapsindustrin”.

Vi vill dock höja några varningens ord. Att samhället satsar stora summor i entreprenörskap och innovation är bra, med det är viktigt att pengarna satsas där de gör mest nytta. Om människor startar företag för att de attraheras av en kultur snarare än av ekonomiska skäl, kan man tänka sig att det ökar risken för osunda företag som inte har förmåga att stå på egna ben och överleva över tid. Om privata innovationssatsningar resulterar i yta utan substans finns även risk för att etablerade företag och andra organisationer möter en innovationsteater dominerad av inspirationsföreläsningar, whiteboards och kreativa möten. Aktiviteter som på sikt underminerar, snarare än stödjer nyutveckling.

Anna Brattström, lektor vid Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship, Lunds Universitet och docent vid Handelshögskolan i Stockholm
anna.brattstrom@fek.lu.se

Mickaël Buffart, assistant Professor vid Handelshögskolan i Stockholm
Mickael.buffart@hhs.se

Karl Wennberg, professor vid Handelshögskolan i Stockholm
karl.wennberg@hhs.se

Pågående studie
Under hösten 2022 har Anna Brattström, Mickaël Buffart och Karl Wennberg påbörjat ett större forskningsprojekt, ”Entreprenörskapsindustrin”, som ska studera entreprenörskap som en industri uppburen av starka kulturella ideal. Att förstå subkulturen på ett djupare plan blir en del i att förstå varför folk vill bli entreprenörer och varför organisationer investerar i entreprenöriella aktiviteter. De första resultaten från projektet går att läsa om här:
En explorativ fallstudie om kulturella ideal i entreprenörskapsindustrin (2022)
En kritisk analys av storytelling i entreprenörskapsforskning (2022)

Läs ESBRI-artikel om kulturella ideal i entreprenörskapsindustrin (med Anna Brattström)

1017

DELA