NY FORSKNING | Därför behöver lantbrukare identifiera sig som företagare

Maria
Gustafsson
DELA
Hållbara lantbrukare kommer automatiskt närmare slutkunden. Foto: Unsplash.

För att jordbrukssektorn ska lyckas ställa om till en mer klimatsmart och hållbar livsmedelsproduktion behöver lantbrukarna se över sin självbild. Det menar forskare vid Högskolan i Halmstad.

– Världen behöver mer mat och Sverige behöver producera mer egen mat för att stå rustade i osäkra tider. Samtidigt, för att inte förstöra planeten, behöver maten som produceras vara mer socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar, säger Per-Ola Ulvenblad.

Han är lärare i företagsekonomi och juridik på Högskolan i Halmstad och nu doktorerar han på sin arbetsplats. I doktorsavhandlingen har han studerat hållbar affärsmodellsinnovation i svenska lantbruksföretag, mer specifikt hur lantbrukare som jobbar med hållbara affärsmodeller betraktar sig själva.

Viktigt med varierat lantbruk

– De identifierar sig i första hand som företagare, inte producenter. Gröna lantbrukare vill såklart också gå med vinst, det är ju deras levebröd. Men i stället för att tänka att de ska producera så mycket vete som möjligt på största möjliga yta till den lägsta kostnaden, vill gröna företagare driva sin verksamhet utifrån jordens, djurens och människans bästa i fokus.

– I dag är det vanligt att man diversifierar sin affärsmodell. Utöver mjölkproduktion arrangerar man kanske gårdsbesök, driver café eller startar upp en vingård.

Per-Ola Ulvenblad är skogsägare och arrenderar sina marker till en nötköttsbonde. Foto: privat.

Ett varierat lantbruk har ett hållbarhetsvärde i sig. Om alla lantbrukare gör på lite olika sätt blir sektorn mångbottnad och mer motståndskraftig mot katastrofer av olika slag, enligt Per-Ola Ulvenblad.

Företagaren central i hållbart lantbruk

Han menar också att lantbruket traditionellt har haft ett alltför ensidigt fokus på ekonomi, kemi och ökad produktion. Men det framtida svenska lantbruket kan inte konkurrera med det, eftersom vi aldrig kommer att kunna vara billigast.

– Betraktar man sig själv som företagare i första hand, och primärproducent i andra hand, kan man se att hållbarhet inte är hinder för produktion utan en del av värdeskapandet.

När lantbrukare producerar hållbara näringsrika produkter, och har en god djurhållning, ökar värdeskapandet för kunderna.

– Då blir det också mer intressant för lantbrukare att försöka korta värdekedjan och närma sig slutkunden. Och när det sker så kan de tillägna sig en högre andel av det värde som skapas i värdekedjan.

Intentionen en del i affärsmodellen

För att förstå hur företag formulerar och använder sin affärsmodell måste man, enligt Per-Ola Ulvenblad, ha med företagaren i ekvationen.

– I min forskning har jag adderat ett nytt begrepp till affärsmodellen, value intention eller värdeintention. För bakom varje affärsmodell finns en företagare. Och ska vi förstå det hållbara företagandet är det centralt att förstå vem det är och vilka mål personen har med sitt entreprenörskap.

Stewardship – ett utvecklande förvaltarskap

Ulvenblad förklarar också det gröna lantbruksföretagandet med begreppet stewardship, eller ett utvecklande förvaltarskap. Han menar att lantbrukarna drivs av att på bästa sätt ta hand om det man är satt att ansvara för, såsom familjen, gården, markområdet, relationer till grannar, kunder, leverantörer och andra i närmiljön.

– De har som mål att lämna över gården, lantbruket och området till många kommande generationer, och det är de inställda på att göra på bästa sätt. I tider av klimatförändringar och hotad biodiversitet är detta ett viktigt förhållningssätt som behöver spridas till andra industrigrenar. För då kan vi ta hand om hela planeten jorden, säger Per-Ola Ulvenblad.

Kontakta per-ola.ulvenblad@hh.se

Tips till organisationer som jobbar med rådgivning till lantbruksföretagare:

  • Se lantbrukarna som företagare, i stället för producenter. Inrikta rådgivningen på vad lantbrukarna bör kunna göra, inte bara vad de behöver veta. Det är viktigt att stärka ledarskapet, innovationsförmågan och entreprenörskapet hos företagarna.
  • Ha ett coachande förhållningssätt. Utveckla lantbrukarnas förmåga att fatta beslut och genomföra saker.
  • Uppmuntra till många små och medelstora hållbara och livskraftiga lantbruksföretag. Det är bra för självförsörjningsgraden, ekonomiska motståndskraften och biodiversiteten.

Mer om avhandlingen
Per-Ola Ulvenblad disputerar 12 oktober vid Högskolan i Halmstad med avhandlingen Sustainable business model innovation in agri-firms. Till avhandlingen.

664

DELA